سرخط

آخرین اخبار

معرفی دانشگاه آدیامان واقع در شهر آدیامان + شهریه سالانه 2024
[ بیشتر بخوانید ]

زمان برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به تعویق افتاد
[ بیشتر بخوانید ]

زمان برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به تعویق افتاد
[ بیشتر بخوانید ]

نرخ های مالیات تکلیفی در ترکیه تمدید شد
[ بیشتر بخوانید ]

دانشگاه مدیپول استانبول ( مورد تایید وزارت بهداشت ایران ) + فایل شهریه سالانه 2024 +medipol istanbul universitesi

 

[ بیشتر بخوانید ]

لیست دانشگاههای دولتی - خصوصی مورد تایید وزارت بهداشت ایران در ترکیه در سال 2025-2024
[ بیشتر بخوانید ]

افزایش عوارض خروج از کشور در سال 1403+ جزییات
[ بیشتر بخوانید ]

قانون کاهش مدت سربازی تا شهریور ماه اجرایی می‌شود
[ بیشتر بخوانید ]

ظرفیت رشته های مختلف در دانشگاههای دولتی و خصوصی کشور ترکیه در سال 2024 ، از سوی سازمان یوک اعلام شد
[ بیشتر بخوانید ]

اطلاعات آزمون TRYOS1 در سال 2024

اطلاعات آزمون TRYOS1 در سال 2024

[ بیشتر بخوانید ]

جدیدترین تصمیم برای پذیرش دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
[ بیشتر بخوانید ]

لیست شهریه سالانه دانشگاه های معتبر ترکیه

لیست شهریه سالانه دانشگاه های معتبر ترکیه

[ بیشتر بخوانید ]

ظرفیت های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ دانشگاه های کشور ترکیه برای خارجی ها

ظرفیت های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ دانشگاه های کشور ترکیه برای خارجی ها

[ بیشتر بخوانید ]

ثبت نام آخرین دوره ی آمادگی آزمون یوس مرکزی (TRYOS-1) آغاز شد
[ بیشتر بخوانید ]

جزییات برگزاری آزمون یوس در سال تحصیلی 2024-2025

جزییات برگزاری آزمون یوس در سال تحصیلی 2024-2025

[ بیشتر بخوانید ]

سؤالات منتشر شده TRYOS آبان ماه 2023

سؤالات منتشر شده TRYOS آبان ماه 2023

[ بیشتر بخوانید ]

اطلاعات آزمون TRYOS2 در سال 2023

اطلاعات آزمون TRYOS2 در سال 2023

[ بیشتر بخوانید ]

ظرفیت ها و شهریه های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ دانشگاه های معتبر دولتی ترکیه برای خارجی ها

ظرفیت ها و شهریه های دانشگاه های دولتی معتبر ترکیه در سال تحصیلی 2023-2024

 

[ بیشتر بخوانید ]

تاریخ آزمون TRYOS در سال 1402 مشخص شد
[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه بینالی ییلدیریم (واقع در شهر ارزینجان)

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه بینالی ییلدیریم (واقع در شهر ارزینجان)

[ بیشتر بخوانید ]

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه آتاتورک (واقع در شهر ارزوروم)

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه آتاتورک (واقع در شهر ارزوروم)

 
[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آلانیا علاالدین کیقباد (واقع در شهر آلانیا)

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آلانیا علاالدین کیقباد (واقع در شهر آلانیا) 

[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه دوکوزایلول (ازمیر)

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه دوکوزایلول (ازمیر)

 
[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اول دانشگاه آنکارا

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اول دانشگاه آنکارا

[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ساکاریا (واقع در شهر ساکاریا)

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ساکاریا (واقع در شهر ساکاریا)

[ بیشتر بخوانید ]

شرایط دومین مرحله انتخاب رشته دانشگاه کارابوک

شرایط دومین مرحله انتخاب رشته دانشگاه کارابوک

[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه سلیمان دمیرل (واقع در شهر اسپارتا)

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه سلیمان دمیرل (واقع در شهر اسپارتا)

[ بیشتر بخوانید ]

شرایط انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ارجیس

شرایط انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ارجیس

[ بیشتر بخوانید ]

🔴انتخاب رشته دانشگاه اینونو (واقع در شهر مالاتیا)

🔴انتخاب رشته دانشگاه اینونو (واقع در شهر مالاتیا)

[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه قاضی انتپ (واقع در شهر قاضی انتپ)

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه قاضی انتپ (واقع در شهر قاضی انتپ)

[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آماسیا (واقع در شهر آماسیا)

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آماسیا  (واقع در شهر آماسیا)

[ بیشتر بخوانید ]

قبولی های درخشان موسسه متروپل سعادت آباد 2023
[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ۱۹ ماییس (واقع در شهر سامسون)

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ۱۹ ماییس (واقع در شهر سامسون)

[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه کارادنیز(واقع در شهر ترابزون)

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه کارادنیز(واقع در شهر ترابزون)

[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه مرسین (واقع در شهر مرسین)

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه مرسین (واقع در شهر مرسین)

[ بیشتر بخوانید ]

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی کوتاهیا(واقع در شهر کوتاهیا)

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی کوتاهیا(واقع در شهر کوتاهیا)

[ بیشتر بخوانید ]

🔴شرایط انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه پاموککاله (دنیزلی)

🔴شرایط انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه پاموککاله (دنیزلی)

[ بیشتر بخوانید ]

🔴شرایط انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه نامیک کمال (واقع در شهر تکیرداغ)

🔴شرایط انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه نامیک کمال (واقع در شهر تکیرداغ)

 
[ بیشتر بخوانید ]

🔴شرایط انتخاب رشته دانشگاه فناوری های پیشرفته ازمیر (مورد تایید وزارت علوم)

🔴شرایط انتخاب رشته دانشگاه  فناوری های پیشرفته ازمیر (مورد تایید وزارت علوم)

 
[ بیشتر بخوانید ]

🔴انتخاب رشته دانشگاه استانبول تکنیک (واقع در شهر استانبول)

🔴انتخاب رشته دانشگاه استانبول تکنیک (واقع در شهر استانبول)

 
[ بیشتر بخوانید ]

🔴شرایط انتخاب رشته دانشگاه باکیرچای (واقع در شهر ازمیر)

🔴شرایط انتخاب رشته دانشگاه  باکیرچای (واقع در شهر ازمیر)

 
[ بیشتر بخوانید ]

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه سامسون (واقع در شهر سامسون)

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه سامسون (واقع در شهر سامسون)

 
[ بیشتر بخوانید ]

🔴شرایط انتخاب رشته دانشگاه سلجوق (واقع در شهر قونیه)

🔴شرایط انتخاب رشته دانشگاه  سلجوق (واقع در شهر قونیه)

[ بیشتر بخوانید ]

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ۱۸ مارت چاناک کاله (واقع در شهر چاناکاله)

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه ۱۸ مارت چاناک کاله (واقع در شهر چاناکاله)

[ بیشتر بخوانید ]

🔴انتخاب رشته دانشگاه آلانیا علاالدین کیقباد (واقع در شهر آلانیا)

🔴انتخاب رشته دانشگاه آلانیا علاالدین کیقباد (واقع در شهر آلانیا)

 

 

[ بیشتر بخوانید ]

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آکدنیز (واقع در شهر آنتالیا)

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آکدنیز (واقع در شهر آنتالیا)

 
[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه خصوصی باشکنت(واقع در شهر آنکارا)

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه خصوصی باشکنت(واقع در شهر آنکارا)

[ بیشتر بخوانید ]

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه رجب طیب اردوغان (واقع در شهر ریزه)

🔴انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه رجب طیب اردوغان (واقع در شهر ریزه)

[ بیشتر بخوانید ]

🔴انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی ساکاریا (واقع در شهر ساکاریا)

🔴انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی ساکاریا (واقع در شهر ساکاریا)

[ بیشتر بخوانید ]

🔴اطلاعیه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه مارمارا (واقع در شهر استانبول)

🔴اطلاعیه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه مارمارا (واقع در شهر استانبول)

[ بیشتر بخوانید ]

شرایط انتخاب رشته دانشگاه هارران (واقع در شهر شانلی اورفا)

شرایط انتخاب رشته دانشگاه هارران (واقع در شهر شانلی اورفا)

[ بیشتر بخوانید ]

شرایط انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه جلال بایار (واقع در شهر مانیسا)

شرایط انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه جلال بایار (واقع در شهر مانیسا)

[ بیشتر بخوانید ]

شرایط انتخاب رشته دانشگاه دجله (واقع در شهر دیاربکر)

شرایط نتخاب رشته دانشگاه دجله (واقع در شهر دیاربکر)

[ بیشتر بخوانید ]

راهنمای کامل انتخاب رشته دانشگاه ها در سال 2023

راهنمای کامل انتخاب رشته دانشگاه ها در سال 2023 

[ بیشتر بخوانید ]

شرایط انتخاب رشته دانشگاه کاهرامان ماراش سوتچو ایمام (واقع در شهر کاهرامان ماراش)

شرایط انتخاب رشته دانشگاه کاهرامان ماراش سوتچو ایمام (واقع در شهر کاهرامان ماراش)

[ بیشتر بخوانید ]

اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2023(به روز رسانی 6 اردیبهشت 1402)

اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2023(به روز رسانی 6  اردبهشت 1402)

[ بیشتر بخوانید ]

تقویم آزمونهای یوس 2023

تقویم آزمونهای یوس 2023

[ بیشتر بخوانید ]

شرایط انتخاب رشته اول دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر

شرایط انتخاب رشته اول دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر برای سال تحصیلی 2023-2024

[ بیشتر بخوانید ]

راهنمای ثبت نام وانتخاب رشته دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی،کاردانی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای سال تحصیلی 2024-2023

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی،کاردانی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای سال تحصیلی 2024-2023

[ بیشتر بخوانید ]

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت 2024-2023
[ بیشتر بخوانید ]

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم 2022
[ بیشتر بخوانید ]

تاریخ آزمون های یوس 2023
[ بیشتر بخوانید ]

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 2022
[ بیشتر بخوانید ]

راهنمای ثبت نام وانتخاب رشته دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی،کاردانی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای سال تحصیلی 2022-2023

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی،کاردانی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای سال تحصیلی 2022-2023

[ بیشتر بخوانید ]

دانلود دفترچه آزمون های یوس و یوس مرکزی ( tryos)

دانشگاه سلج
دفترچه آزمون سال 2013 : جهت دانلود کلیک کنید 
دفترچه آزمون سال 2016 : جهت دانلود کلیک کنید 
دفترچه آزمون سال 2017 : جهت دانلود کلیک کنید 

دانشگاه اینونو  
دفترچه آزمون سال 2022 : جهت دانلود کلیک کنید

دانشگاه 19 ماییس شهر سامسون 
دفترچه آزمون سال 2022 انگلیسی : جهت دانلود کلیک کنید
د
فترچه آزمون سال 2022 ترکی : جهت دانلود کلیک کنید

د
انشگاه ساکاریا شهر ساکاریا 
دفترچه آزمون سال 2022 : جهت دانلود کلیک کنید
پاسخ کلیدی دفترچه آزمون سال 2022 : جهت دانلود کلیک کنید 


دانشگاه استانبول شهر استانبول 
دفترچه آزمون سال 2022 : جهت دانلود کلیک کنید 
پاسخ تشریحی ریاضی : جهت دانلود کلیک کنید 

دانشگاه باشکنت شهر آنکارا
نمونه سوال های منتشر شده از سوی دانشگاه: جهت دانلود کلیک کنید
 

[ بیشتر بخوانید ]

راهنمای ثبت نام آزمونهای یوس 22 خرداد 1400

راهنمای ثبت نام آزمونهای یوس 22 خرداد 1400

[ بیشتر بخوانید ]

راهنمای ثبت نام آزمون یوس دانشگاه مارمارا (استانبول)

راهنمای ثبت نام آزمون یوس دانشگاه مارمارا (استانبول)

[ بیشتر بخوانید ]

راهنمای ثبت نام آزمونهای یوس 12 تیر 1400

راهنمای ثبت نام آزمونهای یوس 12 تیر 1400

[ بیشتر بخوانید ]

راهنمای ثبت نام آزمون یوس دانشگاه 19 ماییس (سامسون)

راهنمای ثبت نام آزمون یوس دانشگاه 19 ماییس (سامسون)

[ بیشتر بخوانید ]

تقویم به روز آزمونهای یوس 2021 (به روز رسانی 14 خرداد 1400)
[ بیشتر بخوانید ]

اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2021(به روز رسانی 1 مرداد 1400)
[ بیشتر بخوانید ]

اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2020 (به روز رسانی 4 مرداد 99)
[ بیشتر بخوانید ]

نتایج نهایی پذیرفته شدگان لیست یدک و اصلی دانشگاه رجب طیب اردوغان اعلام شد

نتایج نهایی پذیرفته شدگان لیست یدک و اصلی دانشگاه رجب طیب اردوغان اعلام شد

[ بیشتر بخوانید ]

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه های ترکیه در مقطع کاردانی، کارشناسی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

مدارک  مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه های ترکیه در مقطع کاردانی، کارشناسی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

[ بیشتر بخوانید ]

لیست دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت برای سال تحصیلی 2020-2019 اعلام شد.

لیست دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت برای سال تحصیلی 2020-2019 اعلام شد.

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام ظرفیت های دانشگاه آتاتورک در مقطع کارشناسی ، پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

دانشگاه آتاتورک ظرفیت های خود را برای سال تحصیلی 2019 - 2020 در مقطع کارشناسی ، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اعلام کرد

 
[ بیشتر بخوانید ]

لینک سایت بورسهای ترکیه

turkiyeburslari.gov.tr

[ بیشتر بخوانید ]

اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2019 (به روز رسانی 18 خرداد 98)
[ بیشتر بخوانید ]

ظرفیت ثبت نام گروه پنجم آمادگی آزمون یوس تکمیل گردید .
[ بیشتر بخوانید ]

راهنمای ثبت نام دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی،کاردانی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای سال تحصیلی 2019 -2020

راهنمای ثبت نام دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی،کاردانی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای سال تحصیلی 2019 -2020

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری

نتایج نهایی کنکور سراسری 97 اعلام شد...

[ بیشتر بخوانید ]

دفترچه ی راهنمای ثبت نام دانشگاه آنکارا منتشر شد

دفترچه ی راهنمای ثبت نام دانشگاه آنکارا جهت اطلاع پذیرفته شدگان این دانشگاه منتشر شد

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان (یدک 2) دانشگاه آلانیا علاالدین کی قباد در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان (یدک 2) دانشگاه آلانیا علاالدین کی قباد در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

[ بیشتر بخوانید ]

نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه ییلدیریم بیازیت اعلام شد

 

[ بیشتر بخوانید ]

برنامه های وزارت بهداشت برای تخصیص ارز دولتی به آزمون‌های بین‌المللی
[ بیشتر بخوانید ]

نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آکدنیز اعلام شد[ بیشتر بخوانید ]

طی اطلاعیه‌ای از سوی وزارت علوم زمان پراخت ارز دانشجویی اعلام شد.
[ بیشتر بخوانید ]

اجرای تأثیر قطعی ۳۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸
[ بیشتر بخوانید ]

افزایش دوباره و ناگهانی قیمت آزمون آیلتس

 افزایش دوباره و ناگهانی قیمت آزمون آیلتس

[ بیشتر بخوانید ]

نتایج انتخاب رشته دانشگاه اسکی شهیر عثمان قاضی اعلام شد
[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت سوم دانشگاه مرسین در مقطع کارشناسی٬ پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت سوم دانشگاه مرسین در مقطع کارشناسی٬ پزشکی،  دندانپزشکی وداروسازی

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه کاهرامان ماراش در مقطع کارشناسی و پزشکی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه کاهرامان ماراش در مقطع کارشناسی و پزشکی 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه بولنت اجویت در مقطع کارشناسی٬ پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه بولنت اجویت در مقطع کارشناسی٬ پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه بالیکسیر در مقطع کارشناسی و پزشکی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه بالیکسیر در مقطع کارشناسی و پزشکی 

[ بیشتر بخوانید ]

اطلاعیه مهم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در ارتباط با شرایط انتقال از دانشگاه های خارج به داخل کشور

اطلاعیه مهم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در ارتباط با شرایط انتقال از دانشگاه های خارج به داخل کشور 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان (یدک 1) دانشگاه آلانیا علاالدین کی قباد در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان (یدک 1) دانشگاه آلانیا علاالدین کی قباد در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه اوشاک در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه اوشاک در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه چوکوروا در مقطع کارشناسی٬ پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه چوکوروا در مقطع کارشناسی٬ پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه دوملوپینار در مقطع کارشناسی و پزشکی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه دوملوپینار در مقطع کارشناسی و پزشکی 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج نهایی دانشگاه گیره سون در مقطع کارشناسی و پزشکی

اعلام نتایج نهایی دانشگاه گیره سون در مقطع کارشناسی و پزشکی  

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آتاتورک در مقطع کارشناسی٬ پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت  دانشگاه آتاتورک در مقطع کارشناسی٬ پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج دانشگاه کاتب چلبی ازمیر در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

اعلام نتایج دانشگاه کاتب چلبی ازمیر در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج دانشگاه اردو در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

اعلام نتایج دانشگاه  اردو در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج دانشگاه حاجت تپه آنکارا در مقطع کارشناسی٬ پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

اعلام نتایج دانشگاه حاجت تپه آنکارا در مقطع کارشناسی٬ پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

[ بیشتر بخوانید ]

تقویم ثبت نام لیست اصلی و یدک دانشگاه آلانیا علاءالدین کی قباد

تقویم ثبت نام لیست اصلی و یدک دانشگاه آلانیا علاءالدین کی قباد

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج دانشگاه ییلدیریم بیازیت آنکارا در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

اعلام نتایج دانشگاه ییلدیریم بیازیت آنکارا در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه علاءالدین کیقباد در مقطع کارشناسی
[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه نجم الدین اربکان در مقطع کارشناسی
[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه مرسین در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه مرسین در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه دیجله در مقطع کارشناسی٬ پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه دیجله در مقطع کارشناسی٬ پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی

[ بیشتر بخوانید ]

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشگاه علوم درمانی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشگاه علوم درمانی

 
[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه کارادنیز در مقطع کارشناسی٬ پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه کارادنیز در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و  دندانپزشکی و داروسازی

[ بیشتر بخوانید ]

مدارک مورد نیاز و مهلت ثبت نام نهایی دانشگاه آنکارا
[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه ساکاریا در مقطع کارشناسی و پزشکی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه ساکاریا در مقطع کارشناسی و پزشکی 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه اگه ی ازمیر در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه اگه ی ازمیر در مقطع کارشناسی٬ پزشکی و دندانپزشکی

[ بیشتر بخوانید ]

ایرانی ها در رتبه اول توریسم ترکیه هستند
[ بیشتر بخوانید ]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه مرسین در مقطع کارشناسی ،پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی
[ بیشتر بخوانید ]

شرایط انتخاب رشته ی دانشگاه های ترکیه ( بروز رسانی 1شهریور 97 )
[ بیشتر بخوانید ]

شرایط پذیرش دانشگاه ییلدیریم بیازیت آنکارا برای سال تحصیلی 2019 - 2018

⭕️انتخاب رشته ی دانشگاه ییلدیریم بیازیت آنکارا

 

📌مهلت انتخاب رشته : تا جمعه  ۲۲ تیر ۹۷

📌تاریخ اعلام نتایج نهایی: دوشنبه  ۱۵ مرداد ۹۷

[ بیشتر بخوانید ]

ليست نهايي دانشگاههاي مورد تاييد وزارت بهداشت(2018-2019)

 

خبری خوش برای متقاضیان تحصیل در رشته های پزشکی ,دندانپزشکی و داروسازی

. ليست نهايي دانشگاههاي مورد تاييد وزارت بهداشت(سال٢٠١٨) صادر گرديد 

[ بیشتر بخوانید ]

دانشگاه‌های خارجی موردتایید وزارت بهداشت بزودی معرفی می‌شوند...

 قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت از اعلام اسامی دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در  سال 2018  خبرداد.  

 

[ بیشتر بخوانید ]

اطلاعات برگزاری آزمون های یوس سال 2018 (به روز رسانی 5 اسفند 96)

 

1) دانشگاه استانبول (استانبول)

تاریخ آزمون: شنبه 8 اردیبهشت 97 ساعت 15 به وقت محلی

مهلت ثبت نام: از شنبه 13 آذر 96 لغایت جمعه 3 فروردین 97

هزینه ثبت نام : 250 لیر ترکیه ( یا 65 دلار آمریکا)
تعداد سؤالات : 80 سؤال به مدت 135 دقیقه ( دارای نمره منفی)

حداقل نمره مجاز جهت انتخاب رشته : 40 از 100

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی،عربی،فرانسوی،روسی،آلمانی

حوزه های آزمون : تهران، تبریز، استانبول، آنکارا، ازمیر، وان، ارزوروم، قاضی انتپ، ادیرنه، شانلی اورفا، ترابزون، ماردین

تاریخ اعلام نتایج اولیه: دوشنبه 7 خردادماه 97

 

 

[ بیشتر بخوانید ]

اعلام زمان برگزاری آزمون TYS (آزمون کفایت زبان ترکی) در مرکز فرهنگی یونس امره ترکیه در تهران

[ بیشتر بخوانید ]

نمونه سؤالات آزمون SAT (سری 1)

 

 SAT

 

💥💥💥 نمونه آزمون SAT (آزمون ورودی دانشگاه های کشور آمریکا و برخی دانشگاه های ترکیه از جمله حاجت تپه,قاضی,بغازیچی,استانبول تکنیک و...) به همراه پاسخ تشریحی

✅لینک دانلود سؤالات:
http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/pdf-sat-practice-test-5.pdf

✅لینک دانلود پاسخ تشریحی
http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/pdf-sat-practice-test-5-answers.pdf

✅لینک دانلود فایل مربوط به نحوه محاسبه نمره آزمون SAT
http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/pdf-scoring-sat-practice-test-5.pdf

📌توضیح: با توجه به اطلاعات سالهای گذشته جهت قبولی در رشته های پزشکی ,دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه حاجت تپه کسب نمرات بالای 1400 از 1600 ضروری به نظر می رسد.

⭕️ تهران متروپل برگزار کننده ی دوره های YÖS,SAT,TÖMER,TYS,ALES

🆔 @tehranmetropol
📞 02188562177-9

[ بیشتر بخوانید ]

برگزاری همایش تحصیل در ترکیه در تاریخ 17 شهریور96

با توجه به  استقبال بی نظیر شما خوبان از همایش تحصیل در ترکیه و وجود تقاضای برگزاری مجدد این همایش ، موسسه تهران متروپل بر آن شد تا در تاریخ 17 شهریور ماه 96 مجددا این همایش را برگزار نماید .
دوستانی که تمایل به شرکت در این همایش را دارند می توانند با تماس تلفنی نام خود را ثبت نمایند.

[ بیشتر بخوانید ]

رونمایی از وب‌سایت تهران‌متروپل

وب‌سایت تهران‌متروپل با هدف معرفی بهتر خدمات به شما علاقمندان به استفاده از فرصت‌های تحصیلی و کاری در ترکیه راه‌اندازی شد

[ بیشتر بخوانید ]

زمان اعلام نتایج دانشگاه 19 مایس‌سامسون
[ بیشتر بخوانید ]

تماس با ما

چنانچه نیاز به مشاوره دارید، اطلاعات تماس خود را بگذارید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
تهران، سعادت‌آباد، بلوار دریا، روبه‌روی خیابان صراف‌ها، پلاک 54، واحد 10
تلفن: 02188562177-9
همراه: 09332078261
09371733570