سرخط

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشگاه علوم درمانی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشگاه علوم درمانی

 

Kayıt için gerekli belgeler
8.5. Adaya ait “Online Başvuru Formu”.
8.6. Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi".
7
8.7. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
8.8. EK-1 de kabul edilen Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan YÖS sınav sonuç belgelerinin sınavı yapan kurumca onaylanmış hali, sonuç belgesinde doğrulama kodu olması halinde belgenin çıktısı.
8.9. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
8.10. İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edilmesi şarttır).
8.11. Öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu.
8.12. Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi beyanı formu.
8.13. Geçerlilik süresi en az 60 gün ve üzeri olan vize, vize muafiyeti veya ikamet izni.
8.14. Türkçe-İngilizce dil yeterlikleri, eşdeğerlikler ve muafiyet koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin resmi internet sayfasından ulaşılabilir. (http://www.sbu.edu.tr/Ogrenci/OgrencilerleIlgiliMevzuat)
8.15. Adayın Türkçe Yeterlik Belgesinin ilgili kurum (Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yunus Emre Enstitüsü), noter ya da yurt dışından alındıysa Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
8.16. Üniversitemize yerleştikten sonra kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe dil yeterlik belgesine sahip olmayanların Türkçe dil bilgisi düzeyleri Üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu sınavda başarılı olamayan (75 puan ve üzeri alamayan) öğrencilere bir yıl süreli zorunlu Türkçe Hazırlık Programı uygulanır. Türkçe dil yeterliklerini en geç üçüncü yarıyıl başında belgeleyen öğrenciler kayıt oldukları programda öğrenime başlayabilirler.
8.17. İngilizce (%30) programlara yerleştirilen öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
a) Adayların İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmeleri için;
1) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Üniversitemizce belirlenen puanı aldığını belgelemeleri,
2) Ortaöğrenimini (en az son üç yılını) İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği bir kurumda tamamladığını belgelemeleri,
3) Üniversitemizce öğretim yılı başında yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
b) Hazırlık Programlarında azami eğitim süresi 2 yıldır. Kayıtlı oldukları programın şartları gereği Türkçe ve/veya İngilizce Yeterliklerini almaları gereken öğrenciler en fazla 2 yıl sonunda dil yeterliklerini belgeleyerek kayıt oldukları programda öğrenime başlayabilirler.
8.18. Altı adet 4,5 x 6 cm vesikalık fotoğraf, (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
8.19. Adayların sağlık durumlarını gösterir sağlık kurulu raporu.
8.20. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
8.21. Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primini kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.
8.22. Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır

 

دیدگاه خود را بنویسید
دسترسی آسان به این برگه tehranmetropol.ir/51.aspx

تماس با ما

چنانچه نیاز به مشاوره دارید، اطلاعات تماس خود را بگذارید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
تهران، سعادت‌آباد، بلوار دریا، روبه‌روی خیابان صراف‌ها، پلاک 54، واحد 10
تلفن: 02188562177-9
همراه: 09332078261
09371733570