سرخط

راهنمای ثبت نام دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی،کاردانی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای سال تحصیلی 2019 -2020

دانشگاه حاجت تپه (آنکارا) - مورد تایید وزارت بهداشت ودرمان ایران

آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی: جمعه 14 تیر 98 

آخرین مهلت تسلیم مدارک به صورت پستی یا حضوری به دانشگاه : جمعه 21 تیر 98

تاریخ اعلام اسامی نفرات دعوت شده به مصاحبه: چهارشنبه 2 مرداد

تاریخ مصاحبه: 9 مرداد الی 16 مرداد 

*** مصاحبه به صورت حضوری و یا از طریق skype قابل انجام خواهد بود.

تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی: جمعه 25 مرداد

ظرفیت رشته های پرطرفدار: دندانپزشکی(10)، داروسازی(10)، پزشکی انگلیسی(20)، تغذیه(1)، گفتاردرمانی(4)، کاردرمانی(6)، فیزیوتراپی وتوانبخشی(2)، شنوایی سنجی(2)، پرستاری(5)، روانشناسی(2)، راهنمایی و مشاوره روانشناسی(5)، اقتصاد انگلیسی (7)، مالی(7)، روابط بین الملل انگلیسی(10)، مهندسی های کامپیوتر-برق - محیط زیست- انرژی هسته ای و مکانیک(هر کدام 6 نفر ظرفیت)، مهندسی های صنایع-فیزیک-زمین شناسی- صنایع غذایی- هیدرژئولوژی-عمران- شیمی - معدن(هرکدام 5 نفر ظرفیت)، سلامت دهان و دندان(2)، اتاق عمل(2)، پروتز دندان(2)،میکروب زدایی(2)، خدمات داروخانه(2)، پروتزهای ارتوپدی(2)،پرتودرمانی(2)، رادیولوژی(2)، علوم آزمایشگاهی(2)و...

لینک ظرفیت تمام رشته ها: http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/hacetteppe/20190318_tr_2019_kontenjan.pdf

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار: پزشکی(46632 لیر)، دندانپزشکی(16821 لیر)، داروسازی(16821 لیر)، مهندسی ها(11544 لیر)، هنرهای زیبا(11544 لیر) و....

لینک شهریه تمامی رشته ها: http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/hacetteppe/20190318_tr_2019_ogrenim_ucretleri.pdf

آزمون های مورد قبول:

1) حداقل نمره ی 1200 از 1600 از آزمون SAT

2) حداقل معدل 18 پیش دانشگاهی ایران

 رتبه بندی: رتبه جهانی(527)، رتبه در ترکیه(1)

 

 دانشگاه اینونو (مالاتیا)

آخرین مهلت انتخاب رشته : سه شنبه 21 خرداد 98

تاریخ اعلام نتایج نهایی: دوشنبه 3 تیر ۹۸

آزمونهای مورد قبول (در مرحله اول) :  1) تنها نتیجه ی آزمون یوس دانشگاه اینونو

  حداقل نمرات لازم از آزمون یوس دانشگاه اینونو جهت انتخاب رشته: ( پزشکی 80 ، دندانپزشکی 75، داروسازی 70، حقوق 70،  کارشناسی پیراپزشکی 65 ، مهندسی پزشکی 60 ، کاردانی پیراپزشکی 60 و برای سایر رشته ها نیز محدودیت نمره وجود ندارد)

ظرفیت رشته های پرطرفدار: دندانپزشکی (10) ، پزشکی ترکی(20)، پزشکی انگلیسی (10)،  داروسازی(15)،  فیزیوتراپی و توانبخشی(10) ، شنوایی سنجی(5) مامایی(10)، پرستاری (15) و...

 لینک ظرفیت تمامی رشته ها: http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/INONU/2019_yabanc%C4%B1_uyruklu_kontenjan.pdf

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 5 رشته

شهریه های سالانه رشته های پرطرفدار: دندانپزشکی(4940 لیر)، پزشکی ترکی(8865  لیر)، پزشکی انگلیسی (11820 لیر)، داروسازی(3952 لیر)، فیزیوتراپی و‌توانبخشی (852 لیر) و...

 لینک شهریه تمامی رشته ها: http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/INONU/2018-2019_harc_ucretleri.pdf

  رتبه بندی: رتبه جهانی(1676)، رتبه در ترکیه(44)

 

دانشگاه دوملوپینار (کوتاهیا)

آخرین مهلت انتخاب رشته : سه شنبه 21 خرداد 98

تاریخ اعلام نتایج نهایی: چهارشنبه 29 خرداد  ۹۸

آزمونهای مورد قبول  :  

1) نتیجه ی آزمون یوس 2019 دانشگاه دوملوپینار(نمرات 40 به بالا)

2) نتیجه ی آزمون SAT (نمرات 1000 به بالا)

3) نتایج آزمون یوس 2018 دانشگاه دوملوپینار و نتایج آزمونهای یوس 2018 و 2019 سایر دانشگاه ها با ضریب تاثیر 0.9 (نمرات 50 به بالا)

4) حداقل معدل دیپلم 12 با ضریب تاثیر 0.65

ظرفیت رشته های پرطرفدار درسال تحصیلی 2019-2020: دندانپزشکی (3) ، پزشکی(10)،  فیزیوتراپی و توانبخشی(2) ، مامایی(1)، پرستاری (2) و...

 لینک ظرفیت تمامی رشته ها: http://yuob.dpu.edu.tr/index/sayfa/9646/2019-kontenjan-listesi

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 5 رشته

هزینه ثبت نام: 180 لیر ترکیه (برای داوطلبانی که در آزمون یوس دانشگاه دوملوپینار شرکت نکرده اند)

  رتبه بندی: رتبه جهانی(1689)، رتبه در ترکیه(46)

 

دانشگاه اولوداغ (بورسا)

آخرین مهلت انتخاب رشته : جمعه 24 خرداد 98

تاریخ اعلام نتایج نهایی: جمعه  14 تیر  ۹۸

آزمونهای مورد قبول  :  

1) نتیجه ی آزمون یوس 2018 و 2019 دانشگاه اولوداغ

2) نتایج آزمون یوس 2018 و 2019 سایر دانشگاه های ترکیه با ضریب 0.8

3) حداقل نمره آزمون SAT 1100 (حداقل نمره ریاضی 600)

4) حداقل معدل دیپلم 12 با ضریب تاثیر 0.8

ظرفیت رشته های پرطرفدار درسال تحصیلی 2019-2020: پزشکی(60)، دامپزشکی(60) ،پرستاری (40) ،اقتصاد(60)، مدیریت(110)، مهندسی کامپیوتر (25)،مهندسی صنایع(25)، مهندسی عمران(25)، مهندسی مکانیک(50)، روانشناسی(40)،ژنتیک(20)، حقوق(45)، معماری(45)، هوشبری(20)،رادیولوژِی(20)، علوم آزمایشگاهی(20)، آموزش موسیقی(5)، تربیت بدنی(10)، بازیگری(5)، پیانو(1)، سایر رشته ها(درفایل پیوست)

 لینک ظرفیت تمامی رشته ها: http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/uludag/2019%20uludag%20Yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20Kontenjan%20%C3%96nerisi.pdf

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 5 رشته

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2019-2020: پزشکی(5319 لیر)، پرستاری(1988 لیر)، دامپزشکی(2702لیر)، مهندسی(2709 لیر)،سایر رشته ها(در فایل پیوست)

لینک شهریه تمامی رشته ها:

 http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/uludag/2019-2020%20Katk%C4%B1%20Pay%C4%B1.pdf

  رتبه بندی: رتبه جهانی(1226)، رتبه در ترکیه(22)

 

دانشگاه یوزونجوییل (وان)

آخرین مهلت انتخاب رشته : دوشنبه 27 خرداد 98

تاریخ اعلام نتایج نهایی: دوشنبه 3 تیر  ۹۸

آزمونهای مورد قبول  :  

1) حداقل نمره 45 از آزمون یوس 2019 دانشگاه یوزونجوییل

2) حداقل معدل دیپلم 12 با ضریب تاثیر 0.8

3) نتایج آزمون یوس 2019 سایر دانشگاه های ترکیه با ضریب 0.7

ظرفیت رشته های پرطرفدار درسال تحصیلی 2018-2019: پزشکی(20)، دندانپزشکی(8)، داروسازی (10)، دامپزشکی(10) ،پرستاری (10) ، مامایی(10)،اقتصاد(10)، مدیریت(20)، مهندسی برق(10)، مهندسی عمران(10)، مهندسی مکانیک(10)، روانشناسی(5)،ژنتیک(10)، معماری(2)، سینما و تلویزیون(3) و...

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 3 رشته

  رتبه بندی: رتبه جهانی(1653)، رتبه در ترکیه(40)


دانشگاه آکدنیز ( آنتالیا ) 

مهلت انتخاب رشته : سه شنبه 28 خرداد
تاریخ اعلام نتایج : جمعه 7 تیرماه

*حداکثر تعداد انتخاب رشته 10 می باشد
**حداقل نمره برای قبولی کارشناسی و رشته های هنر : 45
***حداقل نمره برای قبولی کاردانی ها :35
انتخاب رشته این دانشگاه تنها بواسطه ی نمره آزمون خود دانشگاه انجام خواهد شد . 

ظرفیت رشته های پرطرفدار :
رشته هایی که با نمره ریاضی پذیرش می شود :
کارشناسی ها :  دندانپزشکی ( 7 )‌- بیولوِی ( 5 ) – فیزیک ( 10 ) – شیمی ( 5 ) – پرستاری ( 15 ) – معماری داخلی و طراحی محیط ( 12 ) – معماری ( 12 ) – معماری منظر ( 5 ) – برنامه ریزی شهری و منطقه ای ( 2 ) – مهندسی کامپیوتر به زبان انگلیسی ( 10 ) – مهندسی محیط زیست ( 10 ) – مهندسی برق ( 30 )‌- مهندسی تغذیه ( 10 ) – مهندسی عمران ( 15 ) – مهندسی مکانیک ( 15 ) – مهندسی زمین شناسی ( 10 ) - پیری شناسی ( 5 ) – پزشکی (15 ) – مهندسی شیلات ( 5 ) -

کاردانی ها : دیالیز ( 5 ) – فیزیوتراپی ( 5 ) – رادیولوژی ( 5 ) – علوم آزمایشگاهی ( 2 )

 رشته هایی که با نمره ضرایب برابر ریاضی و هوش  پذیرش می شود :

روانشناسی ( 5 ) – راهنمایی و مشاوره روانشناسی ( 10 ) – حقوق ( 20 ) – اقتصاد ( 20 ) – مدیریت ( 10 ) – مالی ( 10 ) – روابط بین الملل ( 30 ) –مدیریت توریسم ( 10 ) – بازاریابی ( 12 ) – تجارت بین الملل ( 10 )
کاردانی ها :  طراحی صحنه و دکور ( 5 ) – طراحی گرافیک ( 5 ) – طراحی مد ( 5)

 رشته هایی که با نمره هوش  پذیرش می شود :

سینما و تلویزیون ( 5 )

رشته مد و طراحی نساجی در مقطع کارشناسی ( 2 )  با بالاترین نمره پذیرش صورت خواهد گرفت .

شهریه سالانه برخی رشته ها در سال 2020-2019
پزشکی ( 12000 لیر ) – دندانپزشکی ( 6728 لیر ) – مهندسی ها  و معماری ( 1393 لیر ) حقوق ( 1126 ) – رشته های پیراپزشکی ( 1022 لیر ) -

 شهریه سالانه در سال 2020-2019 :  http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/yilik%20ucretler%20akdeniz%20.pdf

 

 دانشگاه ارجیس ( کایسری ) 

مهلت ثبت نام : جمعه 7 تیرماه
نمرات قابل قبول : 
1 ) حداقل نمره 50 از آزمون ارجیس ( 50% ظرفیت ها بواسطه ی این آزمون تکمیل خواهد شد )
2 ) نمره آرمون  SAT : حداقل نمره کل 1000 و حداقل نمره ریاضی 500
3 ) معدل دیپلم و پیش دانشگاهی حدالق 17
5 ) نمره یوس سایر دانشگاه با حداقل 50
هزینه ثبت نام : 100  لیر
ظرفیت های ارایه شده در سال 2020-2019 : دندانپزشکی ( 15 -  6000 لیر   ) –داروسازی(  5  ) – پزشکی ( 30 -  15600 لیر  ) – تغذیه و رژیم درمانی ( 2) – پرستاری ( 2) – دامپزشکی ( 5 -  4500 لیر ) – راهنمایی و مشاوره روانشناسی ( 3 - ) – بیولوژی (10 ) – حقوق (10) – ( اقتصاد ( 20+20 – 2500 لیر  ) – مدیریت ( 20+20 ) –روابط بین الملل ( 15 ) معماری ( 3 – 3100 لیر ) – برنامه ریزی شهری ( 3  - 3100 لیر ) – مدیریت گردشگری ( 5) – طراحی گرافیک ( 2) – موسیقی ( 1 ) – مجسمه سازی ( 2 ) -
مهندسی ها : کامپیوتر ( 10+10 ) – مهندسی پزشکی ( 5+5) – برق ( 10 + 10 ) – صنایع ( 5+5) – طراحی صنعتی ( 10) سیستم های انرژی ( 10 ) – مهندسی تغذیه ( 10 ) عمران ( 15+10)-مکانیک (10+10) مکاترونیک ( 15+15)
شهریه مهندسی روزانه (3100 لیر ) – شهریه مهندسی شبانه( 6200 لیر)

کاردانی : سلامت دهان و دندان ( 5)– خدمات اتاق عمل ( 5  )  - هوشبری  ( 5  ) – الکتروفیزیولوژی ( 5) توضیح رشته : برای خیلی از افراد سوال است کار الکتروفیزیولوژی چیست؟ یا اصلا الکتروفیزیولوژی چه کاری در علم پزشکی انجام می دهد کار الکتروفیزیولوژی عملکرد سیستم قلب را تشخیص میدهد. 
شنوایی سنجی ( 5) – پرتو درمانی ( 5 ) – رادیولوژی ( 5 - ) – علوم آزموایشگاهی ( 5 )
رشته های کاردانی حیطه سلامت روزانه ( 1600 لیر)  - رشته های کاردانی حیطه سلامت شبانه (3200 لیر)

 

لیست رشته ها و ظرفیت های  ارایه شده در سال 2020-2019 : http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/kontenjanlar(1)-%20erciyes.pdf
شهریه سالانه برخی رشته ها در سال 2020-2019 :
http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/2019-2020%20%C3%9CCRETLER%C4%B0-%20erciyes.pdf دانشگاه چکورووا (آدانا ) 

آخرین مهلت: جمعه 31 خرداد ساعت 17

حداقل نمره برای کارشناسی :  50

حداقل نمره برای کاردانی :40  

آزمون هایی که پذیرفته می شود:

1-چکورووا       2- 19 ماییس         3-ارجیس                 4- الوداغ                  5- SAT

ظرفیت ها و هزینه سالانه:

دامپزشکی (2-4267 لیر )  -  داروسازی(2-5607 لیر )   -   بیولوژی(10-1923 لیر )   -    طراحی مد کارشناسی(1-3848 لیر )  -   معماری داخلی(1-3057 لیر )   -  مامایی(3-2053 لیر )   -   پزشکی(15-15544 لیر )-
 کاردانی : طراحی مد ( شبانه نیز ارایه شده است ) (2-1539 لیر )   -  هوش بری(4-1539 لیر)   -   پروتز دندان(4-1539 لیر)    -   فیزیوتراپی(4-1539 لیر)

لیست ظرفیت های ارایه شده  و شهریه سالانه در سال 2020-2019 : 
http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/%C3%87ukurova%202019.pdf

 

دانشگاه 19 ماییس ( سامسون ) 

لیست ظرفیت ها ، شهریه سالانه و حداقل نمره قبولی برای هرشته :
http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/19%20mayis%202019.pdf

 

دانشگاه آنکارا ( آنکارا ) 

مهلت ثبت نام:یکشنبه 2 تیرماه

تاریخ اعلام نتایج:جمعه 21 تیر ماه

آزمون های مورد قبول : 1-یوس آنکارا سال های 2018و2019 حداقل نمره standart puan : 50  

                                    2-آزمون SAT 2018و2019 حداقل نمره کل 1100 و حداقل ریاضی 650

دارای 10% محدودیت کشوری* * * 

ظرفیت و شهریه سالانه ی رشته های پرطرفدار : 

روانشناسی (20- 5 هزارلیر)- دندانپزشکی (30 – 11 هزارلیر)- داروسازی ترکی (20- 10هزار لیر)- داروسازی انگلیسی (20- 15هزار لیر)- راهنمایی و مشاوره روانشناسی (20 – 5 هزار لیر)- ستاره شناسی و علوم فضایی (10- 5هزار لیر)- بیولوژی ترکی (20- 5هزار لیر)- بیولوژی انگلیسی (15- 7500لیر)- مامایی (20-  5 هزار لیر)- پرستاری (20- 5هزار لیر)- حقوق (40- 8هزار لیر)- رادیو و تلویزیون و سینما (10- 5هزار لیر)

مهندسی ها: کامپیوتر ترکی (30 – 7 هزارلیر)- کامپیوتر انگلیسی (30 – 10500 لیر)- مهندسی پزشکی انگلیسی (25 – 10500 لیر)- برق انگلیسی (25-10500لیر)- مهندسی انرژی (10-10500لیر)- فیزیک (20-10500لیر)- تغذیه (20-10500لیر)- شیمی (10-10500لیر)- تغذیه و رژیم غذایی (20-5هزار لیر)- ارتز و پروتز(10-5هزار لیر) ( معرفی این رشته : شاید نام اعضای مصنوعی یا اندام مصنوعی و یا ارتوپدی فنی را شنیده باشید. همه ی اینها، نام های دیگر رشته ی ارتز و پروتزمی باشند. علم ارتز و پروتز حرفه ای پویا و در حال گسترش در شاخه توانبخشی است. این علم ترکیبی از علوم پزشکی، مهندسی، استفاده و شناخت مواد و توانایی کاربرد آنها در ساخت ارتز و پروتز است.

ارتزیست و پروتزیست (متخصص ارتز و پروتز) از علم پزشکی برای تشخیص و ارزیابی فرد و از علم مهندسی و شناخت مواد برای طراحی و ساخت ابزار استفاده می کند.

 اقتصاد (30-5هزارلیر)- مدیریت (25-5هزار لیر)- روابط بین الملل (25-5هزار لیر)- پزشکی ترکی(30-14هزار لیر)- پزشکی انگلیسی (15-24هزار لیر)- دامپزشکی ترکی (20-8هزار لیر)- دامپزشکی انگلیسی (20-12هزار لیر)- معماری منظر (20-5هزار لیر)

کاردانی ها: بانکداری و بیمه (40 – 3 هزار لیر)- طراحی مد (15 – 3 هزار لیر)- فیزیوتراپی (20 – 3 هزار لیر)- فناوری تجهیزات پزشکی (40-3هزار لیر)- فیزیوتراپی (5-3هزارلیر)- بهداشت دهان و دندان (20-3هزار لیر)- هوشبری (20-3هزار لیر)- کاردرمانی (20-3هزار لیر)- تکنیک های تصویربرداری (20-3هزار لیر)- علوم آزمایشگاهی (10- 3 هزار لیر)

لیست ظرفیت ها و شهریه سالانه  برای هرشته :
http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/ankara%202019.pdf

 

دانشگاه ساکاریا

مهلت ثبت نام: یکشنبه 2 تیرماه 98 

تاریخ اعلام نتایج : سه شنبه 25 تیرماه  98

نمرات قابل قبول:

1-    نمره ی آزمون SAT :  دو سال اعتبار
                             پزشکی و دندانپزشکی: حداقل نمره کل 1000 و حداقل نمره ریاضی 640
                              سایر رشته ها:حداقل نمره کل 600 و حداقل نمره ریاضی 300

2-    نمره ی آزمون های آکدنیز ، آنکارا،آتاتورک، الوداغ،اگه،ارجیس،استانبول،کارادنیز،19ماییس،رجب طیب،سلجوق

پزشکی و دندانپزشکی: حداقل 80
 سایر رشته ها:حداقل50
2 سال اعتبار- بدون ضریب و 100% نمره پذیرش می شود.

3-    با معدل پیش دانشگاهی: حداقل نمره 12 برای به غیر از رشته های پزشکی و دندانپزشکی
(بواسطه ی شرط معدل -رشته های پزشکی و دندانپزشکی امکان انتخاب رشته وجود ندارد.)
معدل با ضریب 0.4 محاسبه میگردد .

ظرفیت های ارائه شده در سال (2020-2019): 

مهندسی کامپیوتر(15) - دندانپزشکی(5)- راهنمایی و مشاوره روانشناسی(10+10)- بیولوژی(10)- رسانه و علوم ارتباطات(10)- مدیریت(10+10)- تجارت بین الملل(10)- مهندسی محیط زیست(20)- برق(15+15)- صنایع(10+10)- مهندسی تغذیه(10) –عمران(15+15)- مکانیک(10+10)- متالوژی (10+10)- متالوژی انگلیسی(10)- مامایی(10)- پرستاری(10) – معماری(5)- اقتصاد(10+10)- روابط بین الملل(15+10)- پزشکی(23)

کاردانی: هوشبری(5)- فیزیوتراپی(10+10)- عینک سازی(10+5)- علوم آزمایشگاهی(10+10)
لیست ظرفیت های ارایه شده در سال 2020-2019 :http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/SAKARYA%20kontenjan%202019.pdf

 شهریه سالانه : مهندسی کامپیوتر(1548 لیر)- دندانپزشکی(5607 لیر)- بیولوژی(1136 لیر)- حقوق(2310 لیر)- مدیریت (2310 لیر)- سایر مهندسی ها(3057 لیر)- پرستاری(2053لیر)- مامایی(2053 لیر)- حیطه ی سلامت کاردانی(1000لیر)- پزشکی(15544 لیر)
لیست شهریه های سالانه در سال 2020-2019 : http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/SAKARYA%20ucret%202019.pdf

 

 

دانشگاه اوشاک

مهلت انتخاب رشته : تا  یکشنبه 2 تیرماه 98 

تاریخ اعلام نتایج : جمعه  7 تیرماه  98

نمرات قابل قبول:

1- نمره ی آزمون یوس دانشگاه اوشاک (برای پزشکی و دندانپزشکی بالای 80 - برای  رشته های معماری و طراحی و نیز مهندسی و دانشکده اقتصادی و اداری بالای 50 - برای سایر رشته ها حداقل 40)

2-    نمرات  آزمون یوس سایر دانشگاه های دولتی (برای پزشکی و دندانپزشکی بالای 80 - برای  رشته های معماری و طراحی و نیز مهندسی و دانشکده اقتصادی و اداری بالای 50 - برای سایر رشته ها حداقل 40)

3-   حداقل معدل 12 دیپلم و پیش دانشگاهی

*اولویت در انتخاب رشته با نتایج آزمون یوس دانشگاه اوشاک  می باشد و در صورت وجود ظرفیت های خالی با سایر نتایج اعلام شده نیز پذیرش انجام می شود.

**اعتبار نتایج آزمونهای یوس یکسال می باشد.

*** حداکثر تعداد مجاز رشته های انتخابی 5 می باشد.

ظرفیت های ارائه شده رشته های پرطرفدار در سال (2020-2019): 

کارشناسی:

دندانپزشکی(10) - پزشکی (10)- پرستاری (24) - راهنمایی و مشاوره روانشناسی(30)- ژنتیک (19)- طراحی مد(6) - نقاشی(5) - اقتصاد(12) - مدیریت(15)- رادیو تلویزیون سینما(36)- مهندسی صنایع غذایی(6)مهندسی عمران (24)مهندسی معدن(30)- مهندسی مکانیک(30)-بانکداری و مالی(21)- تجارت بین الملل(15)

کاردانی: 

سلامت دهان و دندان(18)- رادیولوژی (9)- علوم آزمایشگاهی(40)

لیست ظرفیت های ارایه شده کلیه رشته ها در سال 2020-2019 :   http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/ABANT/KONTTTT.pdf

 شهریه سالانه رشته های پرطرفدار درسال تحصیلی 2018 -2019 : پزشکی(1450 لیر) - دندانپزشکی(1200 لیر)
لیست شهریه های سالانه کلیه رشته ها در سال 2019-2018:   http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/ABANT/HArccccc.pdf

 رتبه جهانی: 6260


دانشگاه آتاتورک ( ارزروم ) 

مهلت انتخاب رشته: دوشنبه 3 تیرماه 98

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته:جمعه 7 تیرماه

تعدادانتخاب رشته: 10 انتخاب برای آموزش از راه دور+ 5 انتخاب عادی

در مرحله اول انتخاب رشته تنها با نمره ی یوس خود پذیرش انجام می دهد.

در مرحله تکمیل ظرفیت علاوه بر نمره ی خود، با نمرات زیر نیز امکان انتخاب رشته وجود دارد:

1-    با نمره یوس دانشگاه آتاتورک افرادی که در مرحله اول موفق به اخذ پذیرش نشده اند.

2-    نمره یوس سایر دانشگاه ها با ضریب 0.9

3-    نمره آزمون SAT: حداقل نمره کل 400و حداقل نمره ریاضی 200

4-    با معدل دیپلم حداقل 12: صرفاً برای رشته های آموزش از راه دور

رشته های پرطرفدار:
دندانپزشکی(25)- داروسازی(25)- بیولوژی(5)- ژنتیک(15)- پرستاری(25)- حقوق(20روزانه+20شبانه) - اقتصاد(10روزانه+10شبانه)- مدیریت(10روزانه+10شبانه)- رادیو تلویزیون و سینما(20 روزانه+20شبانه)- راهنمایی و مشاوره روانشناسی(10روزانه+10شبانه)- معماری(15)- معماری منظر(15)- مهندسی کامپیوتر(10روزانه+10شبانه)- مهندسی برق(10روزانه+10شبانه)- مهندسی صنایع(10روزانه+10شبانه)- مهندسی عمران(15-15)مهندسی مکانیک(20+20)- مهندسی متالوژی(20)- مدیریت(10)- تغذیه و رژیم غذایی(10)- مامایی(10)- پزشکی انگلیسی(10)- پزشکی (20)- دامپزشکی(20)- مهندسی تغذیه(10)

کاردانی: عینک سازی(10)- بانکداری و بیمه(20)- طراحی گرافیک(10)- طراحی جواهرات(10)- خدمات اتاق عمل(10)- هوشبری(10)- پروتز دندان(10)- دیالیز(10)- خدمات داروخانه(10)- مراقبت و توانبخشی معلولین(10)- فیزیوتراپی(10)- شنوایی سنجی (10)- ارتز و پروتز(10)-تکنیک های تصویربرداری(10)- علوم آزمایشگاهی(10)

رشته های خاص: گرافیک (4ساله-10نفر)- سینما و تلویزیون(4ساله-10نفر)- طراحی مد و لباس(4ساله-5نفر)- مربیگری ورزشی(4ساله-20نفر)

لیست ظرفیت های ارایه شده در سال 2020-2019 :
http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/ATAY%C3%96S-2019-2020-Kontenjan%20(5).xlsx

دانشگاه ازمیر کاتب چلبی ( ازمیر ) 
مهلت ثبت نام : چهارشنبه 5 تیرماه 98
تاریخ اعلام نتایج کلی و اعلام لیست افرادی که برای رشته دندانپزشکی دعوت به مصاحبه شده اند : جمعه 14 تیرماه
مهلت ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان به غیر از رشته دندانپزشکی : جمعه 14 تیرماه لغایت جمعه 28 تیرماه
تاریخ مصاحبه برای داوطلبان رشته دندانپزشکی : دوشنبه 17 تیرماه لغایت 4 خرداد
تاریخ اعلام نتایج داوطلبان رشته دندانپزشکی : دوشنبه 7 مرداد
نمرات قابل قبول برای انتخاب رشته : 1) نمره آزمون SAT    
                                                       2) نمره ی یوس سایر دانشگاهها 
                                                       3) با نمره معدل دیپلم و پیش دانشگاهی
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 3
ترجمه مدارک حتما بایستی آپلود شود .
در شرایط برابری نمره شرط سنی لحاظ میگردد .
رشته های ارایه شده در سال 2020-2019 : پزشکی (8) - دندانپزشکی انگلیسی ( 4 ) – دندانپزشکی ترکی (8) – داروسازی (8) – مهندسی پزشکی انگلیسی (8) – روابط بین الملل ( 6) – مهندسی برق (6) – مهندسی عمران ( 6) –مهندسی مکانیک ( 6 ) – مهندسی متالوژی  ( 6 ) – مهندسی نفت و گاز (4) – تغذیه و رژیم غذایی (6) – فیزیوتراپی و توانبخشی (7) – پرستاری (8) – روانشناسی (9)
رشته های مهندسی به زبان انگلیسی ارایه می شود .
لیست رشته ها و ظرفیت ها در سال 2020-2019 
کاردانی : سلامت دهان و دندان (7) – فیزیوتراپی (7)
 رتبه در جهان : 1952              رتبه در ترکیه : 63

دانشگاه ییلدریم بیازیت ( آنکارا) 
مهلت ثبت نام : جمعه 7 تیرماه 98
تاریخ اعلام نتایج : جمعه 28 تیرماه 98
تاریخ اعلام لیست یدک 1 : چهارشنبه 30 مرداد 98
تاریخ اعلام لیست یدک 2 : جمعه 15 شهریور 98
هزینه انتخاب رشته : 100 لیر
نمرات قابل قبول :
1) نمره آزمون SAT   : کارشناسی : با حداقل نمره کل 1120 ( برای رشته های فنی مهندسی  حداقل نمره کل 800 و حداقل      نمره ریاضی 650 )  ----     کاردانی : حداقل نمره کل 1000

2) نمره یوس سایر دانشگاهها : کارشناسی حداقل نمره 70
                                      کاردانی حداقل نمره 50
رشته ها و ظرفیت ها و هزینه ها در سال 2020-2019 : پزشکی انگلیسی ( 34 – 40 هزار لیر ) – پزشکی ترکی ( 30 – 40 هزار لیر ) – دندانپزشکی (6 – 28 هزار لیر ) – روابط بین الملل انگلیسی (10 – 5 هزار لیر ) – مهندسی کامپیوتر ( 9 – 15 هزار لیر ) – مهندسی برق ( 9- 15 هزار لیر ) – مهندسی مکانیک (9 – 10 هزار لیر ) – مهندسی متالوژی ( 9 – 5هزار لیر ) – مهندسی صنایع ( 9 – 7500 لیر ) – مهندسی عمران ( 9 -7500 لیر ) – معماری ( 12 – 15000 ) – روانشناسی ( 7 – 10250 لیر ) – فیزیتراپی و توانبخشی ( 10 – 15 هزار لیر ) – تغذیه و رژیم درمانی ( 14 – 10 هزار لیر ) – شنوایی سنجی ( 12 – 10 هزار لیر ) – پرستاری ( 10 – 10 هزار لیر ) – تجارت بین الملل ( 17 – 10 هزار لیر ) – بهداشت دهان و دندان ( 2 – 7500 لیر ) – علوم آزمایشگاهی  ( 2 – 5000 لیر ) – تکنیک های تصویربرداری ( 2 – 5000 لیر )
 
لیست رشته ها ، ظرفیت ها و شهریه سالانه در سال 2020 - 2019 

رتبه علمی :    در جهان 2013                       در ترکیه 66

 

 

چاناک کاله ( چاناک کاله ) 
مهلت ثبت نام : جمعه 7 تیرماه
تاریخ اعلام نتایج : جمعه 14 تیرماه 98
تاریخ اعلام لیست یدک : جمعه 4 مرداد 98
تعداد انتخاب رشته : 5
ظرفیت های اعلامی در سال 2020-2019 : از آنجایی که بیشتر ظرفیت این دانشگاه اختصاص به کشورهای حوزه بالکان تخصیص داده شده است بنابراین صرفا ظرفیت های  مختص به سایر کشورها را اعلام میکنیم .
هوشبری ( 1 ) – تکنیک تصویربرداری (2) – علوم آزمایشگاهی ( 1 ) – مامایی (1) – پرستاری ( 3) – پزشکی (1)
رتبه جهانی : 1597           رتبه در ترکیه : 38

 

تکمیل ظرفیت دانشگاه سلیمان دمیرل (اسپارتا)

مهلت ثبت نام : تا ساعت 17.30 روز جمعه 7 تیرماه 98

تاریخ اعلام نتایج نهایی: جمعه 14 تیر  ۹۸

آزمونهای مورد قبول  :  

1) نتیجه آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل

2) نتیجه ی آزمون SAT ( حداقل نمره کل 1000 و حداقل نمره 500 ریاضی)

3) نتایج آزمون های  یوس سایر دانشگاه ها

4) معدل دیپلم

*اعتبار نتایج آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل و سایر دانشگاه های ترکیه 1 سال می باشد.

**اولویت در پذیرش با نتیجه ی آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل و سپس نتیجه ی آزمون SAT می باشد.

ظرفیت رشته های پرطرفدار در مرحله تکمیل ظرفیت: پزشکی(2)، دندانپزشکی(4)، فیزیوتراپی و توانبخشی(2)، مامایی(2)، پرستاری(3)، فیزیوتراپی کاردانی(2) و ....

لینک ظرفیت کامل رشته ها در مرحله تکمیل ظرفیت: http://tehranmetropol.ir/interface/sifile/kontenjanlar.pdf

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 15 رشته

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2018 - 2019 : پزشکی (886.5 لیر)، دندانپزشکی(741 لیر)، فیزیوتراپی وتتوانبخشی(426 لیر) و...

  رتبه بندی: رتبه جهانی(1236)، رتبه در ترکیه(23)

 

 

دانشگاه استانبول (استانبول)

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته: تا روز جمعه 14 تیرماه 98

تاریخ اعلام نتایج نهایی: چهارشنبه 26 تیر  ۹۸

تاریخ ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان: دوشنبه 11 شهریور لغایت جمعه 15 شهریور 98

آزمونهای مورد قبول  :  برای هر دو واحد دانشگاه استانبول و دانشگاه استانبول-جراح پاشا تنها نتیجه ی آزمون یوس 2019 دانشگاه استانبول مورد قبول می باشد. (داشتن حداقل نمره 40 ضروری می باشد)

ظرفیت رشته های پرطرفدار: 

دانشگاه استانبول: پزشکی ترکی (25)، پزشکی انگلیسی(8)،  دندانپزشکی ترکی(6)، دندانپزشکی انگلیسی(3)، داروسازی ترکی(6)، داروسازی انگلیسی(6)، حقوق(18)، زبان و ادبیات فارسی(10)، زبان و ادبیات انگلیسی(14)، روانشناسی(12)، زیست شناسی(14)، ژنتیک (14)، اقتصاد ترکی(12)، اقتصاد انگلیسی(12)، مدیریت ترکی(48)،مدیریت انگلیسی(18)، مالی(18)، روابط بین الملل ترکی(28)، روابط بین الملل انگلیسی(7)، مدیریت گردشگری(18)، رادیو تلویزیون سینما (18)، رقص باله (2)، گیتار (2) اپرا (3)، پیانو (2) و....

دانشگاه استانبول - جراح پاشا: پزشکی ترکی(10)، پزشکی انگلیسی(5)، دامپزشکی(10)، فیزیوتراپی و توانبخشی(3)،راهنمایی و مشاوره روانشناسی(5)، مهندسی کامپیوتر(5)، مهندسی ماشین آلات دریایی(5)، مهندسی برق(5)، مهندسی صنایع (5)، مهندسی عمران (5)، مهندسی ژئوفیزیک (10)، مهندسی زمین شناسی(10) ، مهندسی مهندسی شیمی (5)، مهندسی معدن (5)، مهندسی مکانیک (5)، مهندسی مواد ومتالوژی (6)، مهندسی جنگل (5)، معمازی منظر (6)، پرستاری(5) ، مامایی (3)، پیری شناسی(3)، شنوایی سنجی (3)، مدیریت سلامت (3)، علوم ورزشی(4)، سلامت دهان و دندان (2)، پروتز دندان (2)، تکنیکهای پزشکی هسته ای (2)، رادیوتراپی (2)، مدارک پزشکی (2)، رادیولوژی (2)، علوم آزمایشگاهی(2) برنامه نویسی کامپیوتر(2)، تجارت خارجی(2)، بازاریابی(2) 

لینک ظرفیت کامل رشته های دانشگاه استانبول

لینک ظرفیت کامل رشته های دانشگاه استانبول- جراح پاشا

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 6 رشته (حداکثر 3 رشته از دانشگاه استانبول - حداکثر 3 رشته از دانشگاه استانبول جراح پاشا) 

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2019- 2020: 

دانشگاه استانبول: پزشکی (17500 لیر)، دندانپزشکی (7000 لیر)، داروسازی (7000 لیر) ، رشته های دانشکده هنرهای زیبا ( 9000 لیر)، سایر رشته ها (کمتر از 4000 لیر)

دانشگاه استانبول- جراح پاشا: پزشکی(18000 لیر)، دامپزشکی (7000 لیر)، فیزیوتراپی وتوانبخشی(4500 لیر)، سایر رشته ها ( کمتر از 4500 لیر)

لینک شهریه کلیه  رشته های دانشگاه استانبول

لینک شهریه کلیه رشته های دانشگاه استانبول- جراح پاشا

 کف و سقف نمرات آزمون یوس به همراه آخرین رتبه پذیرفته شدگان در رشته های مختلف دانشگاه استانبول در سال 2018 - 2019

  رتبه بندی: رتبه جهانی(579)، رتبه در ترکیه(2)


دانشگاه ییلدیز تکنیک ( استانبول ) 

لینک معرفی شرایط انتخاب رشته و ظرفیت ها در سال 2020-2019 

لینک لیست حداقل نمره مورد نیاز برای قبولی به تفکیک هر رشته در سال 2019-2018 

 

 

دانشگاه گیره سون (گیره سون)

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته: تا روز جمعه 14 تیرماه 98

تاریخ اعلام نتایج نهایی: جمعه 28 تیر  ۹۸

آزمونهای مورد قبول  : 

1) حداقل نمره 40 از آزمون یوس دانشگاه گیره سون و سایر دانشگاه ها   

2) حداقل نمره 1000 از آزمون SAT           

3) حداقل معدل 15 دیپلم و پیش دانشگاهی

***برای رشته پزشکی تنها دارندگان نمرات 80 به بالای آزمون یوس دانشگاه گیره سون مجاز به انتخاب رشته هستند.

ظرفیت رشته های پرطرفدار: پزشکی(5)، پرستاری(20)، مامایی(20)، طراحی مد(61)، کاردانی فیزیوتراپی(60) و ...

لینک ظرفیت تمامی رشته ها

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار: پزشکی (3000 لیر)، پیراپزشکی (1400 لیر)، سار رشته ها (کمتر از 2000 لیر)

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 5 رشته 

  رتبه بندی: رتبه جهانی(2309)، رتبه در ترکیه(82)

 

 دانشگاه جمهوریت ( سیواس ) 

مهلت ثبت نام : 21 تیر ماه 98        Başvuru tarihleri:10 Haziran 2019 – 12 Temmuz 2019
لینک شزایط انتخاب رشته و ظرفیت ها و نمرات قابل قبول 


دانشگاه فنی خاورمیانه (آنکارا)

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته: تا روز جمعه 21 تیرماه 98

آزمونهای مورد قبول  : 

1) حداقل نمره کل 1200 از آزمون SAT و به طور خاص برای دانشکده های مهندسی، FEN EDEBIYAT ، معماری و FEN BILIMLERI حداقل نمره 680 ریاضی از 800

2) میانگین نمره 700 از آزمون  SAT SUBJECT در سه SUBJECT ( برای دانشکده های مهندسی، FEN EDEBIYAT ، معماری و FEN BILIMLERI می بایست آزمون MATH 2 یکی از SUBJECT ها باشد )

3) حداقل معدل 18 دبیرستان و پیش دانشگاهی ایران

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2018 : طراحی صنعتی (15)، معماری(15)، طراحی شهری (5)، ژنتیک(8)، روانشناسی (4)، مدیریت(3)، علوم سیاسی (5)، اقتصاد (5)،  مهندسی کامپیوتر(12)، مهندسی محیط زیست (8)، مهندسی برق (12)، مهندسی صنایع(3)، مهندسی صنایع غذایی(5)، مهندسی هوافضا(5)، مهندسی عمران(15)، مهندسی شیمی(14)، مهندسی معدن(5)، مهندسی مکانیک(10)، مهندسی مواد(5)، مهندسی نفت و گار(10) و ....

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار: دانشکده مهندسی (1529لیر)، دانشکده  مدیریت و علوم اقتصادی(1155 لیر)، سایر رشته ها (کمتر از 1500لیر)

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 3 رشته 

  رتبه بندی: رتبه جهانی(620)، رتبه در ترکیه(4)

 

 

دانشگاه بغازیچی (استانبول)

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته: تا روز جمعه 21 تیرماه 98

آزمونهای مورد قبول  : دارا بودن حداقل نمره 1350 از آزمون SAT ( حداقل 700 از بخش ریاضی و حداقل 650 از بخش زبان انگلیسی) + داشتن حداقل نمره تافل IBT 79 و یا آیلتس آکادمیک 6.5 و یا شرکت در آزمون زبان انگلیسی دانشگاه در تاریخ 5 مرداد 98

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2019: تجارت بین الملل (2)، مدیریت گردشگری(2)، مدیریت(2)، روابط بین الملل(1)، ژنتیک(2)

شهریه سالانه رشته های مختلف: تحصیل در این دانشگاه برای پذیرفته شدگان رایگان می باشد. 

هزینه ثبت نام : 100 یورو

  رتبه بندی: رتبه جهانی(809)، رتبه در ترکیه(8)

دانشگاه بولنت اجویت ( زونگولداغ ) 
لینک دانلود شرایط انتخاب رشته دانشگاه بولنت اجویت
لینک دانلود ظرفیت های ارائه شده در سال 2020-2019 

 

 

دانشگاه نجم الدین اربکان (قونیه)

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته: تا روز جمعه 28 تیرماه 98

تاریخ اعلام نتایج نهایی: جمعه 11 مرداد ۹۸

تاریخ ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان: دوشنبه 28 مرداد لغایت پنجشنبه 7 شهریور 98

هزینه انتخاب رشته : 50 دلار

آزمونهای مورد قبول  :  1) نتیجه آزمون یوس دانشگاه نجم الدین اربکان و سایر دانشگاه های ترکیه (برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی داشتن حداقل نمره 80 و برای سایر رشته ها داشتن حداقل نمره 50 ضروری می باشد) 

* آزمون های یوس مورد قبول: آکدنیز، آنکارا، آتاتورک، دوکوزایلول، اگه، ارجیس، استانبول، مارمارا، سلجوق، اولوداغ، ییلدیز تکنیک

2) حداقل نمره 1000 از آزمون SAT      

3) حداقل معدل دیپلم 12 دبیرستان و پیش دانشگاهی

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2019 - 2020 : دندانپزشکی(12)، پزشکی(22)، ژنتیک (3)، پرستاری(16)، حقوق (24)، تغذیه (7)، فیزیوتراپی وتوانبخشی (7) و ....

لینک ظرفیت کامل رشته های دانشگاه نجم الدین اربکان

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 10 رشته 

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2019- 2020:  پزشکی (15544 لیر)، دندانپزشکی (11214 لیر)

لینک شهریه کلیه  رشته های دانشگاه نجم الدین اربکان

  رتبه بندی: رتبه جهانی(1731)، رتبه در ترکیه(49)

 

 دانشگاه استانبول تکنیک ( استانبول ) 

لینک دانلود شرایط انتخاب رشته

 رتبه بندی : رتبه جهانی ( 619) - رتبه در ترکیه (3)

 

 

دانشگاه اگه (ازمیر)

 لینک شرایط ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه اگه ازمیر

 

 

دیدگاه خود را بنویسید
دسترسی آسان به این برگه tehranmetropol.ir/86.aspx

تماس با ما

چنانچه نیاز به مشاوره دارید، اطلاعات تماس خود را بگذارید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
تهران، سعادت‌آباد، بلوار دریا، روبه‌روی خیابان صراف‌ها، پلاک 54، واحد 10
تلفن: 02188562177-9
همراه: 09332078261
09371733570