سرخط

راهنمای ثبت نام وانتخاب رشته دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی،کاردانی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای سال تحصیلی 2022-2021

دانشگاه عثمان قاضی(اسکی شهیر)

مهلت انتخاب رشته : تا چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : شنبه 8 خرداد 1400

تاریخ اعلام ظرفیت های خالی باقیمانده جهت تکمیل ظرفیت 1:  چهارشنبه 26 خرداد 1400

مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مرحله 1 : 31 خرداد لغایت 3 تیر 1400

تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مرحله 1: پنجشنبه 14 مرداد 1400

تاریخ اعلام ظرفیت های خالی باقیمانده جهت تکمیل ظرفیت 2:  جمعه 5 شهریور 1400

مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مرحله 2 : 15 الی 17 شهریور 1400

تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مرحله 2: پنجشنبه 8 مهر 1400

آزمون های مورد قبول: 
اولویت اول: نتیجه آزمونSAT (حداقل نمره کل 1000 و ریاضی 600)
اولویت دوم(در صورت خالی ماندن ظرفیت):   حداقل نمره یوس 60 از 100 دانشگاه های دولتی ترکیه 
اولویت سوم (در صورت خالی ماندن ظرفیت): حداقل معدل دیپلم 15 ایران و معدل دیپلم سایر کشورهای موجود در لیست

*نتایج آزمونهای یوس و SAT دارای اعتبار دوساله برای این دانشگاه می باشند.

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 5 رشته
*دارای محدودیت ظرفیت کشوری پذیرش نهایتا  20 درصد برای هر رشته می باشد.

** در حالت برابری نمرات، ابتدا معدل دبیرستان  بالاتر و در صورت برابری معدل ، سن کمتر معیار پذیرش قرار می گیرد.

*** پذیرفته شدگان مراحل قبلی حق شرکت مجدد در تکمیل ظرفیت را نخواهند داشت.

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی ۲۰۲۲- ۲۰۲۱:  

کارشناسی: دندانپزشکی(35)، پزشکی(35)، مامایی(20)٬ پرستاری(20)، مهندسی کامپیوتر(20)، مهندسی برق(20)، مهندسی صنایع(20)، مهندسی عمران(20)، مهندسی شیمی(20)،مهندسی مکانیک (20)، معماری(20)

کاردانی: بینایی سنجی(5)، پروتزهای ارتوپدی(5)، رادیولوژی(5)

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱: دندانپزشکی(35000 لیر)، پزشکی(50000 لیر)، مهندسی کامپیوتر(15000 لیر)، مهندسی برق (15000 لیر)، پرستاری(10000 لیر)و...

شهریه سالانه تمامی رشته ها در سال تحصیلی 2021-2022: کلیک کنید

ظرفیت  تمامی رشته ها در سال 2020 -2021: کلیک کنید

 اعتبار علمی :  رتبه جهانی(1468) ، رتبه در ترکیه(23)

 

 

دانشگاه ییلدیریم بیازیت (انکارا)

مهلت انتخاب رشته : تا جمعه 28 خرداد 1400

هزینه انتخاب رشته : 150 لیر برای رشته های کارشناسی ، پزشکی و دندان و 100 لیر برای رشته های کاردانی

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : چهارشنبه 23 تیر  1400

تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان لیست ذخیره دانشگاه: پنجشنبه 28 مرداد 1400

آزمون های مورد قبول: 
اولویت اول: نتیجه آزمونSAT ( برای رشته های کارشناسی، پزشکی و دندانپزشکی حداقل نمره 1120 از کل و برای رشته های کاردانی حداقل نمره کل 1000 از کل)
اولویت دوم(در صورت خالی ماندن ظرفیت):   -----------
اولویت سوم (در صورت خالی ماندن ظرفیت): 1) حداقل نمره یوس 70 از 100 دانشگاه های دولتی ترکیه برای رشته های کارشناسی، پزشکی و دندانپزشکی و حداقل نمره یوس 50 برای رشته های کاردانی 2) حداقل معدل دیپلم  14 ایران برای رشته های کارشناسی، پزشکی و دندانپزشکی و حداقل معدل 10 دیپلم ایران برای رشته های کاردانی

*نتایج آزمونهای یوس و SAT دارای اعتبار دوساله برای این دانشگاه می باشند.

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 1 رشته

ظرفیت وشهریه رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی ۲۰۲۲- ۲۰۲۱:  

کارشناسی: دندانپزشکی(20- 45000 لیر)،پزشکی انگلیسی (50 - 50000 لیر)- پزشکی ترکی (42- 50000 لیر)، گفتار درمانی(2- 12000 لیر)، فیزیوتراپی و توانبخشی(5-18000 لیر)، تغذیه (5- 12000 لیر)، شنوایی سنجی (4- 12000 لیر)، پرستاری(3-12000 لیر)، مدیریت انگلیسی(22- 12000 لیر)، بانکداری و مالی انگلیسی (10-12000 لیر)، تجارت بین الملل انگلیسی(19- 12000 لیر)، بانکداری و مالی (1- 1500 لیر)، تجارت بین الملل (2- 1500 لیر)،  افتصاد انگلیسی(20- 7000 لیر)، مالی انگلیسی (15- 7000 لیر)، روابط بین الملل انگلیسی(20 - 7000 لیر)، مهندسی کامپیوتر انگلیسی(18 - 17500 لیر)، مهندسی برق انگلیسی(12- 17500 لیر)، مهندسی مکانیک انگلیسی(16- 12500 لیر)، مهندسی صنایع انگلیسی(10- 15000 لیر)، مهندسی عمران انگلیسی(14- 17500 لیر)، معماری انگلیسی (12- 17500 لیر)، روانشناسی انگلیسی(9- 10250 لیر)،  حقوق (10- 24000 لیر)

کاردانی: بینایی سنجی(2- 5000 لیر)، سلامت دهان و دندان (7- 5000 لیر)، رادیولوژی(8 - 5000 لیر)، علوم آزمایشگاهی(7 -5000 لیر)

 اعتبار علمی :  رتبه جهانی(2171) ، رتبه در ترکیه(63)

 

 

دانشگاه کاتب چلبی (ازمیر)

مهلت انتخاب رشته : تا دوشنبه 31 خرداد 1400

تاریخ اعلام‌نتایج قبولی رشته های مختلف و اسامی دعوت شدگان به مصاحبه رشته دندانپزشکی: چهارشنبه 16 تیر 99

تاریخ مصاحبه رشته دندانپزشکی: 4 الی 8 مرداد

تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان رشته دندانپزشکی: سه شنبه 19 مردد 1400

*طبق اعلام دانشگاه ، در رشته های پزشکی، داروسازی، اقتصاد، مدیریت، مالی ،روابط بین الملل، تجارت بین الملل، مهندسی پزشکی، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی نفت و گاز، تغذیه، فیزیوتراپی و توانبخشی، پرستاری، روانشناسی،مدیریت گردشگری از ایران پذیرش دانشجو نخواهد داشت.

آزمون های مورد قبول: 
نتیجه آزمون SAT

نتیجه آزمون یوس دانشگاه های دولتی ترکیه

معدل دیپلم و پیش دانشگاهی ایران

*در این دانشگاه تنهابرای رشته دندانپزشکی پس از پذیرش اولیه تا سه برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه انجام شده و پس از انجام مصاحبه اسامی پذیرفته شدگان نهایی اعلام میشود.

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 3 رشته

ظرفیت وشهریه رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی ۲۰۲۲- ۲۰۲۱:  

کارشناسی: پزشکی (20 - 51000 لیر)، دندانپزشکی انگلیسی(12- 49950 لیر)، دندانپزشکی ترکی (10- 49950)-داروسازی (10- 32000 لیر)، تغذیه (10- 5250 لیر)، فیزیوتراپی و توانبخشی(10-5250 لیر)، پرستاری(10-5250 لیر)، مدیریت(8- 3400 لیر)، تجارت بین الملل (8- 3400 لیر)،  افتصاد(25- 3400 لیر)، مالی (8- 3400 لیر)، روابط بین الملل(8- 3400 لیر)، مهندسی پزشکی انگلیسی(9-8400 لیر) ، مهندسی برق انگلیسی(9- 8400 لیر)، مهندسی مکانیک انگلیسی(9- 8400 لیر)، مهندسی مکاترونیک انگلیسی(9-8400 لیر)، مهندسی نفت و گاز(10-8400 لیر)، مهندسی عمران انگلیسی(9- 8400لیر)، ، روانشناسی(10- 3100 لیر)،  مدیریت گردشگری انگلیسی (8- 3400 لیر)

کاردانی: فیزیوتراپی (7- 5200 لیر)، سلامت دهان و دندان (7- 3500 لیر)، کمکهای اولیه (7-5200 لیر)

 اعتبار علمی :  رتبه جهانی(1936) ، رتبه در ترکیه(45)

 

دانشگاه 19 ماییس (سامسون)

مهلت انتخاب رشته: تا یکشنبه 6 تیر 1400
تاریخ اعلام‌نتایج پذیرفته شدگان:  دوشنبه 14 تیر 1400

تاریخ اعلامی اسامی پذیرفته شدگان لیست ذخیره : دوشنبه 28 تیر 1400

آزمون های مورد قبول در این مرحله: تنها  نتیجه آزمون یوس دانشگاه 19 ماییس

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 5 رشته

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2022- 2021:  

کارشناسی:  دندانپزشکی(30) - پزشکی ترکی (60)- پزشکی انگلیسی(30)- تغذیه(20)- گفتار درمانی(7)-  مامایی(25)- پرستاری(30)- شنوایی سنجی(15)- اورتز پروتز(10)- دامپزشکی(15)-  ژنتیک (15)- روانشناسی (15)- طراحی صنعتی(10)- اقتصاد ترکی(25)-اقتصاد انگلیسی(20)- مدیریت(20)- تجارت بین الملل(25)- رادیو تلویزیون سینما(15)-  معماری(15)- طراحی شهری(15)-مهندسی کامپیوتر(15)- مهندسی برق(15)- مهندسی صنایع (15)- مهندسی صنایع غذایی(15)- مهندسی عمران(15)- مهندسی شیمی (15)- مهندسی مکانیک(15)-مهندسی مواد و متالوژی (7)-  مدیریت گردشگری(15)-حقوق (20)

کاردانی: فیزیوتراپی(20+20) - سلامت دهان و دندان(15)- هوشبری(15)- دیالیز(15)- پروتزهای دندانی(15)- شنوایی سنجی(15)- بینایی سنجی(15)- پاتولوژی(15+20)- رادیولوژی(15+20)- علوم آزمایشگاهی(15)

رشته های نیمه متمرکز (دارای مصاحبه و آزمون عملی): تربیت بذنی و مربیگری ورزشی(20)- اموزش موسیقی(10)- گرافیک(10)- نقاشی(10)

ظرفیت تمامی رشته ها در سال تحصیلی 2021 - 2022 : کلیک کنید

شهریه سالانه رشته های مختلف در سال 2021- 2022: دندانپزشکی(23760 لیر)، پزشکی ترکی(26400 لیر)- پزشکی انگلیسی(33000 لیر)- دامپزشکی (2160 لیر)- مهندسی ومعماری (3240 لیر)- رشته های پیراپزشکی (1392 لیر) -رشته های دانشکده هنرهای زیبا (1476 لیر) - سایر رشته ها (کمتر از 2000 لیر)

شهریه تمامی رشته ها در سال تحصیلی 2021- 2022: کلیک کنید

درجه اعتبار:  رتبه جهانی : 1532، رتبه در ترکیه : 26

 

دانشگاه الوداغ ( بورسا ) 
آخرین مهلت اتخاب رشته : 15 تیرماه 
تاریخ اعلام نتایج : چهارشنبه 6 مرداد 1400 
تاریخ اعلام لیست یدک : دوشنبه 1 شهریور 1400 
نمرات قابل قبول : 
1-نمره آزمون الوداغ 2021 یا 2020 
2-نمره ی یوس سایر دانشگاهها با ضریب 0.8 ( 2021 یا 2020 ) 
3-نمره آزمون SAT ( حداقل نمره کل 1100 و  حداقل نمره ریاضی 600 )

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2021-2022 :

کارشناسی ها :  پزشکی (51)- دندانپزشکی (6)- فیزیوتراپی و توانبخشی (6) - دامپزشکی(51)‌- پرستاری (34)-  مهندسی کامپیوتر (21)-  معماری (38) -  مهندسی صنایع (21)- مهندسی برق(36)- مهندسی عمران (21)- مهندسی مکانیک(45) - مهندسی صنایع غذایی (17) - حقوق (38)- معماری منظر(6)- روانشناسی(34) - اقتصاد (50)- مالی(46)-  مدیریت ترکی (80)- مدیریت انگلیسی(12) - روابط بین الملل ترکی(54)- روابط بین الملل انگلیسی (21)- تجارت بین الملل(21) 
کاردانی ها : هوشبری (24)- کمکهای اولیه (24)-  علوم آزمایشگاهی(24)- رادیولوژی(24) - طراحی مد (6)

رشته های نیمه متمرکز و دارای مهارت خاص: تربیت بدنی و مربیگری ورزشی(8)- آموزش موسیقی(4)- بازیگری(4)- نقاشی(4)

لیست کامل ظرفیت  رشته ها  در سال تحصیلی 2021-2022: کلیک کنید

 شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2022- 2021:  
پزشکی(9630 لیر)،دندانپزشکی (8055 لیر)، دامپزشکی ومهندسی (4200 لیر)- پیراپزشکی(3090 لیر)

لیست کامل شهریه رشته ها  در سال تحصیلی 2021-2022: کلیک کنید

اعتبار :  رتبه جهانی(1319) ، رتبه در ترکیه(20)

تعداد انتخاب رشته :
* در شرایط برابری نمره ابتدا شر ط معدل و سپس شرط سنی لحاظ میگردد 
** اولویت با نمره یوس دانشگاه الوداغ می باشد .
*** دارای محدودیت کشوری 20 درصد می باشد .
**** در صورت قبولی در مرحله اول انتخاب رشته امکان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت وجود نخواهد داشت .
***** در صورت عدم تکمیل ظرفیت رشته ها به واسطه ی شرط معدل پذیرش صورت میگرد .
****** در این دانشگاه الزامی به مهر سفارت ترکیه وجود ندارد و صرف ترجمه مدارک و مهر دادگستری و وزارت خارجه کفایت می باشد .

 

دانشگاه دجله (دیاربکر)

مهلت انتخاب رشته : تا جمعه 18 تیر 1400

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : جمعه 25 تیر 1400

آزمون های مورد قبول: 
1) حداقل نمره یوس 40 از دانشگاه های دولتی ترکیه با اعتبار دوسال
2) حداقل معدل دیپلم 12
3) نمره آزمون SAT با اعتبار دوسال

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 3 رشته

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2022- 2021:  

کارشناسی:

پزشکی(30) ، دندانپزشکی (25) ، دارو سازی (25) ، بیولوژی (10) ، ژنتیک (15) ، اقتصاد (10) ،مدیریت (10) ، معماری (15)، مهندسی برق (15)، مهندسی عمران (15)، مهندسی مکانیک (15) ،دامپزشکی (15)، مدیریت حمل و نقل هوایی (10) ، پرستاری (30) ، آموزش آواز (5)

کاردانی: 

سلامت دهان و دندان (10)، هوشبری (10) ، پروتز دندان (10)، فیزیوتراپی (10) ، ارتز پروتز (10)   

رادیولوژی (10) ،علوم آزمایشگاهی (10) ، طراحی داخلی (5)

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2022- 2021: پزشکی (18000 لیر) - دندانپزشکی(12000 لیر)-داروسازی(7000 لیر)-مهندسی ها ( 2500 لیر ) - معماری ( 2500 لیر ) - دامپزشکی ( 2000لیر)-پرستاری ( 2500 لیر) 

 اعتبار علمی :  رتبه جهانی(2027) ، رتبه در ترکیه(52)

 

 

دانشگاه موعلا (موعلا)

مهلت انتخاب رشته: تا جمعه 18 تیر 1400

آزمون های مورد قبول در این مرحله  برای رشته پزشکی: 

1) حداقل نمره 1200 آزمون SAT (حداقل نمره 600 از بخش زبان و حداقل نمره 600 ار بخش ریاضی)

2) حداقل نمره 75 آزمون یوس دانشگاه موعلا

آزمون های مورد قبول در این مرحله برای سایر رشته های غیر پزشکی: 

1) حداقل نمره 1000 از آزمون SAT ( حداقل نمره 500 از بخش ریاضی و حداقل نمره 500 از بخش زبان انگلیسی آزمون SAT)

2)  حداقل نمره 50 از آزمون یوس دانشگاه موعلا

3) حداقل معدل دیپلم 12 

حداکثر تعداد انتخاب رشته : 3 رشته

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2022- 2021:  

کارشناسی:  دندانپزشکی(2) - پزشکی ترکی (12)- پزشکی انگلیسی(8)- دامپزشکی (10)- تغذیه (35)-  فیزیوتراپی و توانبخشی(20)- پرستاری(55)- ژنتیک (4)- روانشناسی (10)- اقتصاد ترکی(40+25)-اقتصاد انگلیسی(25+20)- مدیریت(40)- تجارت بین الملل(30)-  معماری(5)- مهندسی کامپیوتر انگلیسی(10)- مهندسی برق انگلیسی(10)- مهندسی عمران انگلیسی(10)- مهندسی معدن انگلیسی(10)-   مدیریت گردشگری ترکی(15)- مدیریت گردشگری انگلیسی (15)- مدیریت غذا و نوشیدنیها در هتل (20)

کاردانی: بینایی سنجی(10)-علوم آزمایشگاهی(30)

رشته های نیمه متمرکز (دارای مصاحبه و آزمون عملی): تربیت بذنی و مربیگری ورزشی(10)-  گرافیک(5)

شهریه سالانه رشته های مختلف در سال 2021- 2022: دندانپزشکی(2685 لیر)، پزشکی ترکی(3210 لیر)- پزشکی انگلیسی(4815 لیر)- دامپزشکی (1260 لیر)-  سایر رشته ها (کمتر از 1000 لیر)

درجه اعتبار:  رتبه جهانی : 1976، رتبه در ترکیه : 46

 


دانشگاه اوشاک ( اوشاک ) 
انتخاب رشته مرحله اول 
آخرین مهلت انتخاب رشته : 20 تیر 1400
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : جمعه 25 تیر 1400

انتخاب رشته مرحله دوم : 
مهلت انتخاب رشته : دوشنبه 11 مرداد لغایت جمعه 15 مرداد 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : جمعه 22 مرداد 

انتخاب رشته مرحله سوم 

مهلت انتخاب رشته : دوشنبه 1 شهریور لغایت یکشنبه 7 شهریور 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته :جمعه 12 شهریور
تعداد انتخاب رشته : 5
ظرفیت های رشته های پرطرفدار 2021 :
کارشناسی:  دندانپزشکی(10) - پزشکی (10)- بیولوژی مولکولی و ژنتیک(18)- طراحی مد(5)- اقتصاد(18)- مدیریت(18)- مالی (18+18)- رادیو تلویزیون و سینما (18+18) - مهندسی برق(19)- مهندسی عمران (19)- مهندسی شیمی(19)- مهدسی معدن(30)- مهندسی مکانیک (19)- مهندسی مواد(19) - پرستاری(28)- تربیت بدنی و مربیگری ورزشی(18) - تجارت بین الملل (23)

کاردانی: فوریت های پزشکی(28+28) - سلامت دهان و دندان(18)-  رادیولوژی(8)- علوم آزمایشگاهی(8+8)

ظرفیت تمامی رشته ها در سال تحصیلی 2020 - 2021 : کلیک کنید

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2020- 2019: دندانپزشکی(1200 لیر)، پزشکی(1450 لیر)- سایر رشته ها (کمتر از 1000 لیر)

* طبق اعلام دانشگاه ، جهت انجام فرآیند انتخاب رشته مدارک بایستی به زبان ترکی یا انگلیسی ترجمه شده باشد.
مدارک بایستی حتما به تاییدیه سفارت ترکیه رسیده باشد و یا مدارک نوتر شده باشد

** دانشگاه صراحتا اعلاک کرده که نمره ی آزمون های آنلاین قابل قبول نخواهد بود
*** در ارزیابی نمرات ، اولویت با نمره یوس خود دانشگاه هست و در صورت عدم تکمیل ظرفیت براساس نمره ی یوس سایر دانشگاهها و نمره ی آزمون sat پذیرش انجام میگیرد.
**** دارای محدودیت کشوری 30 درصد می باشد
***** نتایج آزمون های یوس برگزار شده دارای یکسال اعتبار می باشد.

  اعتبار علمی : رتبه در ترکیه ( 111 ) - اعتبار در جهان ( 2754 ) 

دانشگاه ساکاریا ( ساکاریا ) 
مهلت انتخاب رشته : تا روز جمعه 25 تیر 1400 
تاریخ اعلام نتایج : دوشنبه 1 شهریور 1400
تاریخ اعلام لیست یدک 1 : سه شنبه 23 شهریور 1400 
تاریخ اعلام لیست یدک 2 : سه شنبه 30 شهریور 1400 
تاریخ اعلام لیست یدک 3 : سه شنبه 6 مهر 1400 
آزمون های مورد قبول : 
1-نمره آزمون ساکاریا ( 2 سال اعتبار ) 
حداقل نمره پزشکی و دندانپزشکی : 80 
حداقل نمره رشته های فنی و مهندسی و معماری : 60 
حداقل نمره سایر رشته های کارشناسی : 50 
حداقل نمره رشته های کاردانی : 40

2-نمره آزمون SAT : 
حداقل نمره ریاضی و زبان برای پزشکی و دندانپزشکی : حداقل هرکدام 640 - حداقل نمره کل 1280
حداقل نمره رشته های فنی و مهندسی و معماری :حداقل هرکدام 560 - حداقل نمره کل 1120
حداقل نمره سایر رشته های کارشناسی : حداقل هرکدام 480 - حداقل نمره کل 960
حداقل نمره رشته های کاردانی : حداقل هرکدام 320 - حداقل نمره کل 640

3-نمره ی یوس سایر دانشگاهها با ضریب 0.7
دانشگاه اعلام کرده نمره آزمون های انلاین قابل قبول نخواهد بود
و اولویت با نمره ی یوس ساکاریا خواهد بود .
جهت دانلود لیست کامل نمره دانشگاههای مورد قبول کلیک کنید .

4-شرط معدل دبیرستان با ضریب 0.6

ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 :
پزشکی ( 40 ) - دندانپزشکی (20) - راهنمایی و مشاوره روانشناسی (40) - بیولوژی (25) - روانشناسی (10) - مدیریت ترکی(60) - مدیریت انگلیسی (20) - تجارت بین الملل (50) - مهندسی محیط زیست(30) - مهندسی برق ( 50+50) - مهندسی صنایع (50+50) - مهندسی تغذیه ( 50 ) - مهندسی عمران ( 50 ) - مهندسی مکانیک ( 50 + 50 ) - مهندسی متالوژی (50+50 ) - مهندسی متالوژی به زبان انگلیسی ( 20 ) - مهندسی کامپیوتر ( 60 ) - مهندسی کامپیوتر شبانه (60)-مامایی (50)-پرستاری (50) - معماری (30)- نقاشی ( 2 دارای آزمون ) - 

رشته های کاردانی : 
هوشبری ( 45 ) - فیزیوتراپی ( 45 + 45 ) - علوم آزمایشگاهی ( 50+50) 
جهت دانلود لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید
در صورت برابری نمره ، ابتدا شرط سنی و سپس تاریخ فارغ التحصیلی مورد ارزیابی قرار میگیرد
شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2020- 2019:  پزشکی(22000 لیر)،دندانپزشکی(12000 لیر)،  پرستاری (2053 لیر) ، مامایی(2053 لیر) و...

شهریه سالانه تمامی رشته ها در سال تحصیلی 2020-2021: کلیک کنید

اعتبار :  رتبه جهانی(1558) ، رتبه در ترکیه(29)

 
دانشگاه بالیکسیر ( بالیکسیر ) 
مهلت انتخاب رشته : دوشنبه 21 تیر 1400 لغایت یکشنبه 27 تیر 1400
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : چهارشنبه 13 مرداد 1400 
تاریخ تکمیل ظرفیت : دوشنبه 8 شهریور لغایت جمعه 12 شهریور 1400 
تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت : پنج شنبه 25 شهریور 1400 
نمرات قابل قبول : 
1-حداقل نمره ی یوس سایر دانشگاهها ( حتی آزمون های آنلاین ) : 50
نمرات یوس بدون ضریب محاسبه خواهد شد .
2- نمره آزمون SAT :  حداقل نمره کل :1000 - حداقل نمره ریاضی : 550 
دانشگاه در اطلاعیه خود صراحتا اعلام نموده است که بر اساس نمره معدل پذیرش نخواهد داشت . 
تعداد انتخاب رشته :
در صورت قبولی در مرحله اول انتخاب رشته ، مجاز به انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت نخواهید بود .
ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2021 : 
پزشکی ( 10 ) - دامپزشکی(3)-مامایی(3)-پرستاری(4)-فیزیوتراپی و توانبخشی(3)-بیولوژی(2)-ژنتیک(3)-روانشناسی(3)-مدیریت(3)-اقتصاد(5)-تجارت بین الملل(3)-معماری(3)-مهندسی برق(3+3)-مهندسی صنایع(3+3)-مهندسی مکانیک(3+3)-مهندسی عمران(3)-مهندسی تغذیه(2)-مهندسی کامپیوتر(3)-گرافیک(2)-نقاشی(2)
شهریه سالانه برخی رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی(4494لیر)-روانشناسی(2163لیر)-مهندسی کامپیوتر(2947لیر)-رشته های حیطه ی سلامت (2163لیر)
جهت دانلود لیست کامل رشته ها و ظرفیت ها کلیک کنید . 
در شرایط برابری نمره شرط سنی لحاظ میگردد
اعتبار علمی : رتبه جهانی (2248) - رتبه در ترکیه ( 72)

دانشگاه مارمارا ( استانبول ) 
آخرین مهلت انتخاب رشته : جمعه 25 تیر ماه 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : جمعه 8 مرداد 1400 
تاریخ اعلام ظرفیت های خالی : سه شنبه 2 شهریور 1400 
تاریخ انتخاب رشته تکمیل ظرفیت : سه شنبه 2 شهریور لغایت جمعه 5 شهریور 1400
تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت : چهارشنبه 10 شهریور 1400
نمرات قابل قبول : 
صرفا نمره آزمون مارمارا قابل قبول خواهد بود 
حداقل نمره جهت انتخاب رشته :
پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی  : 70
تغذیه و رژیم درمانی،مامایی،فیزیوتراپی و توانبخشی،پرستاری : 60
تعداد انتخاب رشته :

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2021-2022 :

کارشناسی ها : دندانپزشکی انگلیسی (4)، داروسازی (4)- پزشکی انگلیسی (4)-تغذیه( 2)‌- پرستاری (2)-  مامایی(2)-فیزیوتراپی وتوانبخشی(2)- مهندسی مکاترونیک(6) - مهندسی کامپیوتر ترکی (2)-  مهندسی کامپیوتر انگلیسی(1)-بیو مهندسی انگلیسی(1)-  مهندسی صنایع (1)-مهندسی برق ترکی(5)-  مهندسی برق انگلیسی(1)- مهندسی شیمی(1)- مهندسی مکانیک ترکی(3)- مهندسی مکانیک انگلیسی(1) - طراحی صنعتی (4) - کارگردانی و فیلمسازی (6)- معماری داخلی(6)- عکاسی (4)- گرافیک (4)- موسیقی(3)- نقاشی(4)- اقتصاد ترکی(4)- اقتصاد انگلیسی(3)- مالی(3)- رادیو تلویزیون و سینما(10) - مدیریت ترکی (8)- مدیریت انگلیسی(6) - روابط بین الملل(6)- تربیت بدنی و مربیگری ورزشی(4)- طراحی طلا و جواهرات (4)
کاردانی ها : هوشبری (3)- پروتز دندان (3)-  علوم آزمایشگاهی(3)- رادیولوژی(3) - طراحی مد (20)

لیست کامل ظرفیت و شهریه  رشته ها  در سال تحصیلی 2021-2022: کلیک کنید

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2022- 2021:  پزشکی(29550 لیر)،دندانپزشکی (28035 لیر)، داروسازی (28035 لیر)- پیراپزشکی(10265 لیر)

 * دارای 20 درصد محدودیت کشوری می باشد .
** در شرایط برابری نمره ، شرط سنی لحاظ میگردد و در صورت برابری سن ظرفیت مازاد اختصاص داده خواهد شد . 

اعتبار :  رتبه جهانی(1070) ، رتبه در ترکیه(12)دانشگاه رجب طیب اردوغان ( ریزه ) 
مهلت انتخاب رشته : یکشنبه 3 مرداد 1400 

تاریخ اعلام نتیجه : دوشنبه 18 مرداد 1400 
تاریخ اعلام لیست یدک : دوشنبه 1 شهریور 1400
نمرات قابل قبول : 

۱) حداقل نمره 50 آزمون های یوس دانشگاه های ترکیه (برگزار شده در سال 2021)

2) حداقل نمره 1100 کل و حداقل نمره 600 از بخش ریاضی آزمون SAT ( با اعتبار دوسال)

3) حداقل معدل دیپلم 12 ( اولویت با نمرات یوس  و SAT بوده و تنها در صورت خالی بودن ظرفیت در یک رشته پذیرش با معدل انجام خواهد شد)

*برای رشته های پزشکی،دندانپزشکی و حقوق ، داشتن  حداقل نمره 85 از 100 ضروری است.

حداکثر تعداد انتخاب رشته :
با شرط معدل امکان انتخاب رشته برای سه رشته پزشکی و دندانپزشکی و حقوق وجود ندارد .
جهت انتخاب رشته ترجمه ی مدارک ، ممهور به مهر سفارت ترکیه الزامی می باشد.
ظرفیت رشته های پرطرفدار در 2021 : 
پزشکی(5)-دندانپزشکی (5)-فیزیوتراپی و توانبخشی (10)-پرستاری(10)-راهنمایی و مشاوره روانشناسی (10)-بیولوژی(10)-اقتصاد(10)-مدیریت(10)-روابط بین الملل(10)-مهندسی کامپیوتر(10)-مهندسی عمران (10)-مهندسی برق(10)-مهندسی مکانیک(10)
رشته های کاردانی : 
هوشبری(5)-فیزیوتراپی(5)-رادیولوژی(5)

شهریه سالانه رشته های مختلف در سال 2020- 2019: پزشکی(4000 لیر) - دندانپزشکی(3000 لیر)-سایر رشته ها (کمتر از 1200 لیر درسال)

درجه اعتبار:  رتبه جهانی : 2113، رتبه در ترکیه : 59

 
دانشگاه نامیک کمال ( تکیرداغ)
مهلت انتخاب رشته : 4 مرداد 1400
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : 8 مرداد 1400 
نمرات قابل قبول :
انتخاب رشته صرفا بر اساس نمره معدل دبیرستان انجام می شود .
حداقل نمره جهت انتخاب رشته : 10 
در شرایط برابری نمره شرط سنی لحاظ میگردد .
تعداد انتخاب رشته : 3
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی ( 5 ) -پرستاری(5)-تغذیه و رژیم درمانی (5)- دامپزشکی(5)- مهندسی پزشکی (3)-مهندسی برق (3+3) - مهندسی صنایع ( 3) - مهندسی عمران( 3) - مهندسی مکانیک(3+3)-مهندسی نساجی(3)-بیولوژی (3)-معماری(3)-معماری منظر(3)-اقتصاد(3)-مدیریت(3)- روابط بین الملل ( 5)-مهندسی تغذیه (3)
جهت مشاهده لیست کامل ظرفیت های کارشناسی کلیک کنید
جهت مشاهده لیست کامل ظرفیت های کاردانی کلیک کنید

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار 2020 :
پزشکی (1926 لیر )-رشته های حیطه ی سلامت (840لیر)-دامپزشکی(1260لیر)- ...
جهت مشاهده لیست کامل شهریه ها کلیک کنید 

 

 

دانشگاه آبانت عزت بایسال (بولو) 
آخرین مهلت انتخاب رشته : تا ساعت 24 دوشنبه 4 مرداد ماه 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : چهارشنبه 13 مرداد 1400 
نمرات قابل قبول : صرفا با معدل کل  دیپلم 10 از 20 (برای دانشکده پزشکی حداقل معدل 18 ، برای دانشکده دندانپزشکی حداقل معدل 16، برای رشته های مهندسی، معماری و پیراپزشکی حداقل معدل 14)
تعداد انتخاب رشته : 3

هزینه انتخاب رشته اعلامی از طرف دانشگاه: 400 لیر ترکیه

ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی ۲۰۲۰- ۲۰۲۱:  

 کارشناسی: دندانپزشکی(25)- روانشناسی(20)- بانکداری و مالی(15)- بازاریابی(15)- تجارت بین الملل (15)- پزشکی (25)- فیزیوتراپی و توانبخشی(20)- پرستاری(20)-  اقتصاد(20)- مدیریت(20)-مالی (25)-  رادیو تلویزیون و سینما(20)- معماری(20)- مهندسی کامپیوتر(20)- مهندسی برق(20)- مهندسی صنایع غذایی(20)- مهندسی عمران(20) - مهندسی مکانیک(20)- مدیریت گردشگری(20)- اموزش موسیقی(15)- تربیت بدنی و مربیگری ورزشی (15)

کاردانی: طراحی مد(10)- سلامت دهان و دندان(15)- رادیولوژی(15)

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2022- 2021:  پزشکی(35000 لیر)،دندانپزشکی (30000 لیر)، مهندسی ومعماری (8000 لیر)- پیراپزشکی(8000 لیر) - حقوق  (8000 لیر)- هنرهای زیبا (7000 لیر)- دانشکده اقتصادی اداری (5000 لیر)

درجه اعتبار:  رتبه جهانی : 1845، رتبه در ترکیه : 43

 

دانشگاه تراکیا ( ادیرنه ) 
مهلت انتخاب رشته : دوشنبه 4 مرداد 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : دوشنبه 18 مرداد 1400 
تاریخ اعلام لیست یدک : 2 شهریور 1400 
نمرات قابل قبول : 
صرفا بر اساس نمره معدل دبیرستان پذیرش انجام می شود .
حداقل نمره جهت انتخاب رشته  : 10
حداقل نمره جهت انتخاب رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی : 17
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی(4)-دندانپزشکی(1)-داروسازی(1)-راهنمایی و مشاوره روانشناسی (1) -بیولوژی(1)-معماری(2)-تغذیه و رژیم درمانی(2)-فیزیوتراپی و توانبخشی(2)-پرستاری(2)-شنوایی سنجی(1)-پرستاری دانشکده بهداشت (15)- نقاشی(10)-طراحی گرافیک(10)-مجسمه سازی(7)-
کاردانی : 
هوشبری(1)-فیزیوتراپی(1)-شنوایی سنجی(2)-ارتزوپروتز(10)-رادیوتراپی(6)-رادیولوژی(4)-علوم آزمایشگاهی(9)
شهریه رشته های پرطرفدار 2021 :
پزشکی (27853لیر)- دندانپزشکی(10047لیر) -داروسازی(10047لیر ) - . . . 
جهت مشاهده ظرفیت کامل رشته ها کلیک کنید


دانشگاه اگه (ازمیر)-مورد تایید وزارت بهداشت ایران 
مهلت انتخاب رشته 1 : 4 لغایت 6 مرداد 1400
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته 1 : پنج شنبه 21 مرداد 1400

مهلت انتخاب رشته 2 : 8 لغایت 10 شهریور 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته2 : دوشنبه 22 شهریور 1400 

مهلت انتخاب رشته 3 : چهارشنبه 31 شهریور لغایت جمعه 2 مهر 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته 3 : جمعه 9 مهر 1400 
نمرات قابل قبول : صرفا نمره ی یوس دانشگاه اگه قابل قبول خواهد بود .
حداقل نمره جهت انتخاب رشته : 40 
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 5
در صورت برابری نمره ابتدا شرط معدل دبیرستان و سپس شرط سنی لحاظ میگردد.
در صورت قبولی در یکی از انتخاب رشته ها ، اجازه ی انتخاب رشته در مرحله بعد وجود نخواهد داشت.

دارای 20 درصد محدودیت کشوری می باشد . 

 

دانشگاه بغازیچی (استانبول)

مهلت انتخاب رشته: تا جمعه 8 مرداد 1400 ساعت 17

هزینه انتخاب رشته: 100 یورو برای هر رشته

آزمون های مورد قبول در این مرحله: حداقل نمره کل 1300 آزمون اس ای تی + حداقل نمره ریاضی 700 

ظرفیت رشته های مختلف در سال تحصیلی 2022- 2021:   فلسفه(2)- ریاضی(1)- تاریخ(1)- مدیریت(2)- روابط بین الملل(1)- مدیریت گردشگری(1)- تجارت بین الملل(2)

شهریه سالانه رشته های مختلف در سال 2021- 2020: مهندسی و علوم پایه(9900 لیر)، سایر رشته ها (5940 لیر)

درجه اعتبار:  رتبه جهانی : 1019، رتبه در ترکیه : 10

 

 

 
انتخاب رشته دانشگاه آنکارا ( آنکارا ) 
مهلت انتخاب رشته : یکشنبه 10 مرداد 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : جمعه 22 مرداد 1400
نمرات قابل قبول : 
1-حداقل نمره 50 آزمون یوس دانشگاه آنکارا ( 2020 یا 2021)
2-نمره آزمون sat :  حداقل نمره کل : 1100 - حداقل نمره ریاضی : 650 
نمره آزمون 2020 یا 2021 قابل قبول خواهد بود .
3-شرط معدل ( حداقل نمره 12) 
دانشگاه صراحتا اعلام نموده است که در صورت خالی ماندن ظرفیت شرط معدل را بررسی خواهد نمود . 
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی ترکی(20)-پزشکی انگلیسی(5)-داروسازی ترکی(20)-داروسازی انگلیسی(20)-دندانپزشکی ترکی(19)-دندانپزشکی انگلیسی(11)-روانشناسی(30)-راهنمایی و مشاوره روانشناسی(15)-بیولوژی ترکی(15)-بیولوژی انگلیسی(15)-مامایی(20)-پرستاری(20)-مهندسی کامپیوتر ترکی(2)-مهندسی کامپیوتر انگلیسی(2)-مهندسی پزشکی انگلیسی(15)-مهندسی برق (15)-مهندسی تغذیه(15)-مهندسی شیمی(15)-تغذیه و رژیم غذایی(15)-مدیریت(15)-مدیریت انگلیسی(20)-روابط بین الملل(20)-دامپزشکی ترکی (10)-دامپزشکی انگلیسی(20)

کاردانی : 
طراحی مد(10)-فیزیوتراپی(5+5)-هوشبری(10)-رادیولوژی (2)-علوم آزمایشگاهی(2)

رشته های حیطه هنر : 
آهنگسازی (1)-فلوت(1)-ویالون(1)-کنترباس(1)-پیانو(1)-آوازخوانی(2)-ویولا(1)-ویولونسل(1)
جهت دانلود لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید

شهریه ی سالانه رشته های پرطرفدار 2021 : 
روانشناسی (6.050 لیر )- دندانپزشکی ترکی(26.400 لیر ) - دندانپزشکی انگلیسی(39.600لیر)-داروسازی ترکی (24.200لیر)-داروسازی انگلیسی(36.300 لیر ) -رشته های حیطه ی سلامت (8.800 لیر )
جهت دانلود لیست کامل شهریه ها کلیک کنید

* دارای 10 درصد محدودیت کشوری می باشد .
** در فرآیند انتخاب رشته وجود مدارک ترجمه شده و دارای مهر سفارت ترکیه الزامی می باشد .

 

 
 انتخاب رشته دانشگاه آدیامان ( آدیامان ) 
مهلت انتخاب رشته :  13 مرداد 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : 23 مرداد 1400.

مهلت تکمیل ظرفیت اول : 20 شهریور لغایت 29 شهریور 
تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت : 2 مهر 1400 
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 2
نمرات قابل قبول :
1-حداقل نمره آزمون یوس دانشگاهها ( فقط دولتی ها ): 50 
تا دوسال معتبر می باشد .
2-نمره آزمون SAT : حداقل نمره کل 1000 - حداقل نمره ریاضی 600
3- حداقل نمره معدل پیش دانشگاهی یا سال فارغ التحصیلی  : 15

 ظرفیت رشته ای پرطرفدار 2021 : 
پزشکی(21)-دندانپزشکی(12)-داروسازی(12)-مامایی(15)-پرستاری(25) و ... 
جهت مشاهده لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید 
شهریه سالانه رشته های پرطرفدار 2021 :
پزشکی (36هزارلیر )-دندانپزشکی(25هزارلیر)-داروسازی(20هزارلیر)-رشته های حیطه ی سلامن (10هزارلیر)

 

دانشگاه قاضی آنتپ ( قاضی آنتپ ) 
آخرین مهلت انتخاب رشته : جمعه 15 مرداد 1400
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : چهارشنبه 20 مرداد 1400
نمرات قابل قبول : 
1-نمره آزمون استانبول 
2-نمره آزمون قاضی آنتپ
نمرات فوق دارای یکسال اعتبار می باشد . 
حداقل نمره جهت انتخاب رشته پزشکی ، دندانپزشکی ، مهندسی ، حیطه ی سلامت : 50
حداقل نمره جهت سایر رشته های کارشناسی : 40 
حداقل نمره جهت انتخاب رشته کاردانی : 30
ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2021 :

پزشکی ترکی(80)-پزشکی انگلیسی(3)-دندانپزشکی(40)-طراحی مد(30)-معماری انگلیسی(30)-مامایی(30)-پرستاری(60)-نقاشی(15)
جهت دانلود لیست کامل ظرفیت های لیسانس کلیک کنید

کاردانی : 
بهداشت دهان و دندان(30)-پروتز دندان(30)-فیزیوتراپی(30)-
جهت دانلود لیست کامل ظرفیت های کاردانی کلیک کنید
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 10
محدودیت کشوری : 60 درصد
در شرایط برابری نمره اولویت با نمره دانشگاه قاضی آنتپ می باشد .

 

دانشگاه دوکوز ایلول( ازمیر) 
آخرین مهلت اتخاب رشته : تا دوشنبه 25 مرداد
تاریخ اعلام نتایج : دوشنبه 29 شهریور 1400 
نمرات قابل قبول : 
1-نتیجه آزمون یوس دانشگاه دوکوز ایلول (با اعتبار یک سال)

2-نتیجه آزمون یوس دانشگاه های ترکیه

3- دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی
4-نمره آزمون SAT (با اعتبار دوسال)

تعداد انتخاب رشته : 8
* در شرایط برابری نمره  شرط سنی لحاظ میگردد .
** دانشکده دامپزشکی این دانشگاه در حومه ازمیر و در فاصله دوساعته از مرکز شهر ازمیر قرار دارد. 
*** در این دانشگاه الزامی به مهر سفارت ترکیه وجود ندارد و صرف ترجمه مدارک و مهر دادگستری و وزارت خارجه کفایت می باشد.

ظرفیت وشهریه  رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2021-2022 :

کارشناسی ها :  پزشکی (70 - 54500 لیر)-دامپزشکی ( 60 - 12000 لیر)-  فیزیوتراپی و توانبخشی (60- 6000 لیر) - پرستاری (60- 7300 لیر)-  مهندسی کامپیوتر انگلیسی (60 - 7300 لیر)-  معماری (60 - 7300 لیر) - طراحی شهری ( 60- 7300 لیر)-   مهندسی برق انگلیسی (60 - 7300 لیر)- مهندسی عمران (120 - 7300 لیر)- مهندسی مکانیک 30 درصد انگلیسی (120- 7300 لیر) - مهندسی معدن(50 - 7300 لیر)-  مهندسی صنایع (60 - 7300 لیر) - حقوق (250 - 7300 لیر)- اقتصاد ترکی (320 - 5000 لیر)- مالی(230 - 5000 لیر)-  مدیریت (320- 5000 لیر)- اقتصاد انگلیسی(80 - 5000 لیر) - اقتصاد انگلیسی کورس مشترک با دانشگاه SUNY  آمریکا(5 - دوسال در ترکیه با شهریه 22000 لیر سالانه و دوسال در دانشگاه SUNY  با شهریه 30000 دلار سالانه) -  مدیریت انگلیسی(100 - 5000 لیر) - مدیریت انگلیسی کورس مشترک با دانشگاه SUNY  آمریکا(5 - دوسال در ترکیه با شهریه 22000 لیر سالانه و دوسال در دانشگاه SUNY  با شهریه 30000 دلار سالانه) -  روابط بین الملل انگلیسی کورس مشترک با دانشگاه SUNY  آمریکا(5 - دوسال در ترکیه با شهریه 22000 لیر سالانه و دوسال در دانشگاه SUNY  با شهریه 30000 دلار سالانه) - روابط بین الملل انگلیسی (60 - 5000 لیر)- تجارت بین الملل انگلیسی (60 - 5000 لیر) - روانشناسی 30 درصد انگلیسی (60 - 5000 لیر) - شیمی 30 درصد انگلیسی(60- 5000 لیر) - عکاسی(30- 7300 لیر) - مدیریت گردشگری انگلیسی(60- 5000 لیر)- هنرهای اشپزی(60 - 6000 لیر)- مدیریت گردشگری ترکی (60 - 6000 لیر)- تجارت بین الملل ترکی(60 - 6000 لیر) 
کاردانی ها : سلامت دهان و دندان(60- 2800 لیر)-  هوشبری (60- 2800 لیر)- کمکهای اولیه (60- 2800 لیر)- تکنیکهای پزشکی هسته ای(60- 2800 لیر)- شنوایی سنجی(60- 2800 لیر)- رادیوتراپی(60- 2800 لیر)-  علوم آزمایشگاهی(60- 2800 لیر)- رادیولوژی(60- 2800 لیر)

رشته های نیمه متمرکز و دارای مهارت خاص: تربیت بدنی و مربیگری ورزشی(40 - 5000 لیر)- آموزش موسیقی(35- 5000 لیر)- بازیگری(10- 7300 لیر)- نقاشی(25- 7300 لیر) - گرافیک (20- 7300 لیر) - طراحی مد و لباس (20 - 7300 لیر) - تکنولوژی موسیقی (15- 7300 لیر) - موزیکولوژی (15- 7300 لیر) - طراحی صحنه (10- 7300 لیر)

لیست کامل ظرفیت و شهریه تمامی رشته ها  در سال تحصیلی 2021-2022: کلیک کنید

اعتبار :  رتبه جهانی(971) ، رتبه در ترکیه(9)

 

دانشگاه قاضی (آنکارا) 
آخرین مهلت اتخاب رشته : تا یکشنبه 17 مرداد
تاریخ اعلام نتایج : جمعه 29 مرداد 1400
نمرات قابل قبول : 
1-نتیجه آزمون SAT

* برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی حداقل نمره 1400 - برای رشته های کارشناسی حداقل نمره 1200 - برای رشت های کاردانی حداقل نمره 1100

2- دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی

*داو طلبان نظام قدیم: برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی حداقل معدل 18 دیپلم و پیش دانشگاهی، برای رشته های کارشناسی حداقل معدل 17 دیپلم و پیش دانشگاهی، برای رشته های کاردانی حداقل معدل 16

*داوطلبان نظام جدید : برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی حداقل معدل 18 سال دوازدهم، برای رشته های کارشناسی حداقل معدل 17 سال دوازدهم، برای رشته های کاردانی حداقل معدل 16 سال دوازدهم
هزینه انتخاب رشته: 100 دلار 

تعداد انتخاب رشته : 3

ظرفیت  رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2021-2022 :

کارشناسی ها : پزشکی انگلیسی(15)- پزشکی ترکی(10)- دندانپزشکی (15)- داروسازی(10)- بیولوژی(7)- طراحی صنعتی(5)- معماری(5)- طراحی شهری(5) - مهندسی کامپیوتر(20)- مهندسی برق ترکی(20)- مهندسی برق انگلیسی(10)- مهندسی صنایع ترکی(10)- مهندسی صنایع انگلیسی(10)- مهندسی عمران ترکی(20)- مهندسی عمران انگلیسی(10)- مهندسی شیمی ترکی(10)- مهندسی شیمی انگلیسی (10)- مهندسی مکانیک ترکی(10)- مهندسی مکانیک انگلیسی(10)- تغذیه و رژیم غذایی(10)- فیزیوتراپی و توانبخشی(10)- پرستاری(10)- تربیت بدنی و مربیگری ورزشی(10)- مهندسی طراحی صنعتی(10)- مهندسی تولید(10)- مهندسی خودرو(10)

کاردانی ها: سلامت دهان و دندان (5)- پاتولوژی(5)- رادیولوژی(5)- علوم آزمایشگاهی(5)

لیست کامل ظرفیت  رشته ها  در سال تحصیلی 2021-2022: کلیک کنید

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2021- 2022: پزشکی (51993) - دندانپزشکی (18754 لیر)- داروسازی (18754 لیر)- پیراپزشکی (4906 لیر)

جهت مشاهده لیست کامل شهریه ها کلیک کنید 

اعتبار :  رتبه جهانی(924) ، رتبه در ترکیه(7)

 

دانشگاه علوم پزشکی استانبول- آنکارا  (Sağlık Bilimleri  Üniversitesi)
مهلت ثبت نام در فرآیند انتخاب رشته : تا  تاریخ 19 مرداد 1400 
تاریخ اعلام لیست دعوت شدگان به مصاحبه : سه شنبه 26 مرداد 1400
تاریخ مصاحبه آنلاین  : چهارشنبه 27 لغایت یکشنبه 31 مرداد 1400
مصاحبه به صورت آنلاین و از طریق نرم افزار Microsoft Teams صورت خواهد گرفت . 
تاریخ اسامی پذیرفته شدگان در مصاحبه : جمعه 5 شهریور 1400
*در فرایند ارزشیابی 70 درصد نتیجه آزمون، و 30 درصد نتیجه مصاحبه مدنظر قرار می گیرد.
مهلت انتخاب رشته : پنح شنبه 11 شهریور لغایت شنبه 13 شهریور 1400 
هزینه ثبت نام : 400 لیر
نمرات قابل قبول : 
۱) نمرات آزمون یوس دانشگاه های آکدنیز ، آنکارا ، آتاتورک ، اگه ، ارجیس ، استانبول، جراح پاشا ، کارادنیز ، 19 ماییس ، قاضی آنتپ

*برای رشته پزشکی حداقل نمره یوس 90

*برای رشته دندانپزشکی حداقل نمره یوس 80

*برای رشته داروسازی حداقل نمره یوس 70

*برای سایر رشته های کارشناسی حداقل نمره یوس 50

*برای رشته های کاردانی حداقل نمره یوس 40
2) نتیجه آزمون SAT
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 5
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 :
پردیس آنکارا : پزشکی (10)-دندانپزشکی(10)-داروسازی(30)-پرستاری(20)-تغذیه و رژیم غذایی(3)-مامایی(3)-ارگوتراپی(3)-فیزیوتراپی و توانبخشی(3)شنوایی سنجی(3)-ارتز و پروتز(3)-
کاردانی : هوشبری(5)-پروتز دندان(5)و ...
پردیس استانبول : پزشکی(20)-پزشکی بین الملل(60)-دندانپزشکی(20)-داروسازی(30)-پرستاری(20)-تغذیه و رژیم غذایی (10)-مامایی(10)-ارگوتراپی(10)-فیزیوتراپی و توانبخشی(10)-شنوایی سنجی(10)-روانشناسی(10)-
کاردانی: بهداشت دهان و دندان(10)-هوشبری(10)پروتز دندان(10)-فیزیوتراپی(10)-
جهت مشاهده لیست کامل رشته های کارشناسی و دکتری کلیک کنید
جهت مشاهده لیست کامل رشته های کاردانی کلیک کنید
شهریه رشته های پرطرفدار 2021 : 
 
پزشکی ترکی(27.853 لیر) - پزشکی بین الملل 30 درصد انگلیسی (41.780 لیر)- دندانپزشکی ترکی (15.070 لیر)- دندانپزشکی بین الملل 30 درصد انگلیسی (22.605 لیر)- داروسازی ترکی(10.047 لیر)- داروسازی بین الملل 30 درصد انگلیسی(15.070 لیر)- پرستاری(3.679 لیر)- پرستاری بین الملل 30 درصد انگلیسی(5.519 لیر)- سایر رشته های پیراپزشکی (3.679 لیر)- رشته های کاردانی(2.758 لیر)
محدودیت ظرفیت کشوری 20 درصد برای هر رشته وجود دارد. 

4 برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه خواهند شد.
در شرایط برابری نمره شرط سنی لحاظ میگردد
ثبت نام از طریق شرظ معدل مطلقا صورت نخواهد گرفت   دانشگاه اینونو ( مالاتیا )
آخرین مهلت انتخاب رشته : یکشنبه 17 مرداد 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : پنج شنبه 21 مرداد 1400 
تاریخ اعلام ظرفیت های خالی : جمعه 29 مرداد 1400 
تاریخ تکمیل ظرفیت : دوشنبه 1 شهریور لغایت یکشنبه 7 شهریور 1400 
تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت : چهارشنبه 10 شهریور
حداقل نمره جهت انتخاب رشته : 
حداقل نمره جهت انتخاب رشته پزشکی ترکی یا انگلیسی  : 90
حداقل نمره جهت انتخاب رشته دندانپزشکی : 80 
حداقل نمره جهت انتخاب رشته داروسازی : 70 
حداقل نمره جهت انتخاب رشته ژنتیک : 60
حداقل نمره جهت انتخاب رشته پرستاری : 65 
حداقل نمره جهت انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر،برق،مکانیک : 60
حداقل نمره جهت انتخاب رشته مهندسی پزشکی : 50
حداقل نمره جهت انتخاب رشته های حیطه سلامت : 50
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 10
نمرات قابل قبول : 
صرفا نمره ی آزمون یوس دانشگاه اینونو در سال 2021 
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی ترکی(22)-پزشکی انگلیسی(11)-دندانپزشکی (11)-داروسازی(16)-بیولوژی(11)-ژنتیک(11)-پرستاری(16)-مامایی(11)-مهندسی کامپیوتر(16)-فیزیوتراپی و توانبخشی (11)- شنوایی سنجی کارشناسی(11)-
کاردانی : 
بهداشت دهان و دندان (6)-هوشبری(6)-فیزیوتراپی(6)-علوم آزمایشگاهی(6)-رادیولوژی(6)
شهریه ی سالانه رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی ترکی یا انگلیسی (25.000 لیر ) - دندانپزشکی (20.000 لیر)-داروسازی(10.000 لیر)-بیولوژی(5000 لیر)-ژنتیک(5.000 لیر)-پرستاری(5000لیر)مهندسی کامپیوتر(5.000)-مهندسی پزشکی (33)-رشته های حیطه سلامت (5000 لیر) 
جهت مشاهده لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید
در سال گذشته حداقل با چه نمراتی قبول شده اند : 
پزشکی : 98.44
دندانپزشکی : 98.44
داروسازی : 98.44
بیولوژی : 50.94
ژنتیک : 82.81
پرستاری : 85.94
مهندسی کامپیوتر : 93.75
مهندسی پزشکی : 95.31
مامایی:74.06
فیزیوتراپی و توانبخشی : 92.81
شنوایی سنجی :80
هوشبری:86
بهداشت دهان و دندان :70
رادیولوژی :72
علوم آزمایشگاهی :75


در صورت قبولی در مرحله ی اول انتخاب رشته ، امکان انتخاب رشته در مراحل بعدی وجود نخواهد داشت . 

 

دانشگاه جراح پاشا ( استانبول ) 
آخرین مهلت انتخاب رشته : جمعه 22 مرداد 1400
نمرات قابل قبول : 
1-نمره یوس آزمون دانشگاه جراح پاشا 2021
حداقل نمره قابل قبول در رشته پزشکی : 90 
حداقل نمره قابل قبول در سایر رشته ها : 60

2-نمره آزمون SAT ( تا دوسال اعتبار دارد ) 
حداقل نمره کل برای رشته پزشکی : 1200 - حداقل نمره ریاضی برای پزشکی : 680
حداقل نمره کل برای سایر رشته ها : 1100 - حداقل نمره ریاضی برای سایر رشته ها : 600 
در رشته ی پزشکی انگلیسی صرفا بر اساس نمره SAT پذیرش انجام خواهد شد .
ظرفیت رشته های پرطرفدار در سال 2021 : 
پزشکی ترکی (20)-پزشکی انگلیسی(10)-دامپزشکی(10)-روانشناسی و راهنمایی مشاوره(6)-مهندسی کامپیوتر(6)-مهندسی عمران(6)-مهندسی شیمی(10)-پرستاری ترکی(10)-پرستاری انگلیسی(6)-مامایی(3)-فیزیوتراپی و توانبخشی(3)-شنوایی سنجی(3)

 

کاردانی ها : سلامت دهان و دندان(4)- پروتز دندان (4)-  علوم آزمایشگاهی(4)- تکنیک های پزشکی هسته ای(4) - رادیوتراپی (4) - رادیولوژی(4) 

 

رشته های نیمه متمرکز و دارای مهارت خاص: تربیت بدنی و مربیگری ورزشی(3)

جهت دانلود لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید
شهریه سالانه رشته های پرطرفدار 2020 : 
پزشکی (25هزار لیر )-دامپزشکی(14 هزار لیر)-مهندسی ها (10 هزار لیر ) - رشته های حیطه سلامت (10هزار لیر )
جهت دانلود لیست کامل شهریه ها کلیک کنید
اعتبار :  رتبه جهانی(1215) ، رتبه در ترکیه(19)

 

 

دانشگاه باشکنت (خصوصی-آنکارا) 
آخرین مهلت اتخاب رشته : تا جمعه 22 مرداد
تاریخ اعلام نتایج : چهارشنبه 3 شهریور 1400
نمرات قابل قبول : 
1-حداقل نمره یوس 40 دانشگاه باشکنت و سایر دانشگاه های کشور ترکیه

2-حداقل نمره 1000 از آزمون SAT

3) حداقل معدل 15 دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی ایران

هزینه انتخاب رشته: 400 لیر (شرکت کنندگان در آزمون یوس دانشگاه باشکنت نیازی به پرداخت هزینه ثبت نام ندارند)

تعداد انتخاب رشته : 5

ظرفیت  رشته های پرطرفدار در سال تحصیلی 2021-2022 :

کارشناسی ها : داروسازی (6)- ژنتیک (15)- ژنتیک انگلیسی (16)- روانشناسی(45) - معماری داخلی و طراحی محیط (32)- معماری(22)- طراحی مد (10)- حقوق (100)- اقتصاد ترکی (22)- اقتصاد انگلیسی(15)- مدیریت ترکی(27) - مدیریت انگلیسی(34)- رادیو تلویزیون و سینما(27)- مهندسی کامپیوتر(37)- مهندسی بیومدیکال(12)- مهندسی برق انگلیسی(6)- مهندسی برق ترکی (37)- مهندسی صنایع(32)- مهندسی عمران انگلیسی(7)- مهندسی مکانیک انگلیسی(5)- مهندسی مکانیک ترکی (25)- تغذیه و رژیم غذایی (32)- فیزیوتراپی و توانبخشی(29)- پرستاری(30)- شنوایی سنجی(20)

لیست کامل ظرفیت  رشته ها  در سال تحصیلی 2021-2022: کلیک کنید

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار در سال 2021- 2022: پزشکی (100,000 لیر) - دندانپزشکی (100,000 لیر)- داروسازی (85,000 لیر)- پیراپزشکی (70,000 لیر)- مهدسی (75,000 لیر)

** در فرآیند انتخاب رشته وجود مدارک ترجمه شده و دارای مهر سفارت ترکیه الزامی می باشد .

اعتبار :  رتبه جهانی(2001) ، رتبه در ترکیه(50)

 

دانشگاه پاموککاله (دنیزلی)
آخرین مهلت انتخاب رشته : جمعه 22 مرداد 1400 
تاریخ اعلام نتیجه : جمعه 5 شهریور 1400 

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اول : سه شنبه 30 شهریور لغایت  شنبه 3 مهر 1400 
تاریخ اعلام نتایج : دوشنبه 26 مهر 1400

نمرات قابل قبول :
حداقل نمر آزمون پاموککاله : 40 
حداقل نمره یوس سایر دانشگاهها : 40   جهت مشاهده لیست دانشگاههای مورد قبول کلیک کنید 
نمره  آزمون SAT :    
حداقل نمره کل : 1000         حداقل نمره ریاضی : 500 
حداقل نمره دبیرستان : 12 
حداکثر تعداد انتخاب رشته :
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 : 
ظرفیت های مختص به نمره آزمون پاموککاله : 
پزشکی(12)-دندانپزشکی (6)-بیولوژی(2)-فیزیوتراپی و توانبخشی(11)-معماری(7)-مهندسی کامپیوتر(7)-مهندسی تغذیه(5)-پرستاری(11)-مهندسی پزشکی(5)-
کاردانی : طراحی مد(7)-هوشبری(7)-فیزیوتراپی(7)-
ظرفیا های مختص به یوس سایر دانشگاهها : 
پزشکی( 8 )-دندانپزشکی ( 4 )-بیولوژی( 2 )-فیزیوتراپی و توانبخشی( 7 )-معماری(  5 )-مهندسی کامپیوتر( 5)-مهندسی تغذیه(   3 )-پرستاری(  7 )-مهندسی پزشکی(  3 )-

 

کاردانی : طراحی مد( 5  )-هوشبری(  5 )-فیزیوتراپی(   5 )-

جهت مشاهده لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید 

شهریه سالانه رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی(27856 لیر)- دندانپزشکی (10050لیر)-بیولوژی(4594لیر)-فیزیوتراپی و توانبخشی(3682لیر)-معماری(5480لیر)-مهندسی ها (5480لیر)-پرستاری(3682لیر)

اعتبار علمی : رتبه در جهان (  1625 ) - رتبه در ترکیه( 45)

 


دانشگاه کارادنیز ( ترابزون )

مهلت انتخاب رشته : یکشنبه 24 مرداد 
تاریخ اعلام نتایج : جمعه 29 مرداد 
تاریخ اعلام لیست یدک 1 : جمعه 24 شهریور 
تاریخ اعلام لیست یدک 2 : دوشنبه 29 شهریور 
نمرات قابل قبول : 
1-حداقل نمره کارادنیز : 40 
2-نمره آزمون SAT  ( حداقل نمره کل 1000 - حداقل نمره ریاضی 500 )
3-شرط معدل دبیرستان ( حداقل 12 ) 
حداکثر تعداد انتخاب رشته :5
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی(20)-دندانپزشکی(15)-داروسازی(10)-بیولوژی(10)-ژنتیک(3)-معماری داخلی(4)-معماری(5)-مهندسی کامپیوتر(5)-مهندسی معدن(20)-پرستاری(5)
جهت دانلود لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید

شهریه ی رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی(35هزار لیر ) - دندانپزشکی(15هزار لیر)-داروسازی(10.048 لیر ) - مهندسی ها و معماری (5.578 لیر ) - رشته های حیطه سلامت ( 3.678 لیر ) 
* در فرآیند انتخاب رشته وجود مدارک ترجمه شده با مهر سفارت ترکیه الزامی می باشد .
** نمره یوس کارادنیز 2021 در اولویت پذیرش خواهد بود 
*** در صورت برابری نمره ابتدا شرط معدل و سپس شرط سنی لحاظ میگردد .
**** دارای محدودیت کشوری 20 درصد می باشد .

 

دانشگاه جمهوریت ( سیواس)
آخرین مهلت انتخاب رشته : یکشنبه 31 مرداد 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : جمعه 5 شهریور 1400 
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 10
نمرات قابل قبول : 
1) نمره آزمون یوس دانشگاه جمهوریت

2) نمرات آزمونهای یوس سایر دانشگاه های کشور ترکیه با ضریب 0.8 

*محدودیت ظرفیت کشوری 20 درصد در پذیرش هر رشته اعمال می گردد. 

**در حالت برابری نمرات شرط سنی لحاظ می گردد و اولویت پذیرش با سن کمتر می باشد. 

***نمرات آزمونهای یوس آنلاین مورد قبول این دانشگاه نمی باشد.

حداقل نمره جهت انتخاب رشته : 
حداقل نمره لازم جهت انتخاب رشته پزشکی و دندانپزشکی: 80
حداقل نمره لازم جهت انتخاب رشته داروسازی : 75
حداقل نمره لازم جهت انتخاب رشته سایر رشته ها: 40

ظرفیت رشته های پرطرفدار 2022 - 2021 : 

کارشناسی:
پزشکی(35)-دندانپزشکی (35)-داروسازی(20)-دامپزشکی(35)-روانشناسی(20)-پرستاری(25)-مامایی(25)-مهندسی مکاترونیک(30)-فیزیوتراپی و توانبخشی (25)- آموزش موسیقی (20)- بیوشیمی(25)- بیولوژی (25) - ژنتیک(25)- بانکداری و مالی(40)- اقتصاد(40)- مدیریت(40)- مالی(40)- تجارت بین المل(40)- رادیو،تلویزیون و سینما(20+20)- معماری(30)- گرافیک(20)- مهندسی کامپیوتر(50)- مهندسی برق(50)- مهدسی نقشه برداری(50)- مهندسی عمران(50)- مهندسی شیمی(50)- مهدسی مکانیک(50)- مهندسی نانوتکنولوژی(50)- مدیریت گردشگری(30)- هنر آشپزی(30)- تربیت بدنی و مربیگری ورزشی(10)
کاردانی : 
بهداشت دهان و دندان (10)- دیالیز(10)- هوشبری(10)-فیزیوتراپی(10)-شنوایی سنجی(10)-بینایی سنجی(10)- رادیولوژی(10)- علوم آزمایشگاهی(10)

ظرفیت تمامی رشته ها در سال تحصیلی 2021- 2022: کلیک کنید

هزینه انتخاب رشته : 150 لیر
شهریه ی سالانه رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی (28,000 لیر ) - دندانپزشکی (20,000 لیر)-داروسازی(12,000 لیر)-دامپزشکی (8000 لیر)-پیراپزشکی(5000 لیر)-مهندسی (6000 لیر)
جهت مشاهده لیست کامل شهریه ها کلیک کنید

درجه اعتبار: رتبه در ترکیه (40)- رتبه جهانی(1835)

 

دانشگاه آتاتورک ( ارزروم)-مرود تایید وزارت بهداشت 
مهلت انتخاب رشته : جمعه 29 مرداد 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : سه شنبه 2 شهریور 
نمرات قبول : 
1-حداقل نمره آزمون یوس آتاتورک 2021 :  30 
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 15 ( 5 انتخاب رشته های روزانه + 10 انتخاب رشته های آموزش از راه دور ) 
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی ترکی(10)-پزشکی انگلیسی(10)-دندانپزشکی(10)-داروسازی(10)-دامپزشکی(10)-تغذیه و رژیم غذایی(7)-مامایی(10)-روانشناسی (5)-بیولوژی(8)-ژنتیک(12)-طراحی مد(5)-عکاسی(5)-پرستاری ترکی(15)-پرستاری انگلیسی(5)-حقوق(5+5)-اقتصاد(20)-مدیریت(20)-روابط عمومی(10+10)-راهنمایی و روانشناسی مشاوره(10)-معماری(15)-معماری منظر(15)-برنامه ریزی شهری(15)-مهندسی کامپیوتر(10+10)-مهندسی کامپیوتر انگلیسی(10)-مهتدسی های محیط زیست،برق،صنایع،عمران،شیمی،مکانیک(هرکدام 10 نفر)
ظرفیت رشته های کاردانی پرطرفدار 2021 :
عینکسازی(4)-رادیولوژی(4)-طراحی گرافیک(5)-هوشبری(4)-پروتز دندان(4)-فیزیوتراپی(4)-تکنولوژی شنوایی سنجی(4)-ارتز و پروتز(4)-علوم آزمایشگاهی (4)- 
رشته های پر طرفدار آموزش از راه دور 2021 :

گرافیک(1000)-روابط عمومی(1500)-طراحی مد(1000)-مدیریت(500)-
جهت دانلود لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید .
شهریه سالانه رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی ترکی یا انگلیسی( 28 هزار لیر) - دندانپزشکی(11 لیر)-داروسازی(11 هزار لیر)-پرستاری(4200لیر)-مهندسی ها (5500 لیر)-
جهت دانلود لیست کامل شهریه ها کلیک کنید 
در انتخاب رشته اولویت با نمره یوس آتاتورک 2021 می باشد. 

 

 

دانشگاه بولنت اجویت ( زونگولداغ ) 
مهلت انتخاب رشته : جمعه 29 مرداد 1400
تاریخ اعلام نتایج : جمعه 5 شهریور 1400
تاریخ برگزاری تکمیل ظرفیت : چهارشنبه 7 مهر لغایت دوشنبه 12 مهر 
تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت : جمعه 16 مهر 1400
نمرات قابل قبول : 

1-نمره یوس سایر دانشگاهها ( حداقل نمره کاردانی :50  -  حداقل نمره کارشناسی : 60   - حداقل نمره برای  پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و دامپزشکی : 80 ) 
2-نمره آزمون SAT 
حداقل نمره کاردانی : نمره کل 900 - نمره ریاضی 500 
حداقل نمره کارشناسی ها : نمره کل 1000 - نمره ریاضی 600

3-شرط معدل دبیرستان ( حداقل نمره کاردانی 16  -  حداقل نمره کارشناسی 17 ) 
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی(۶)-دندانپزشکی(۵)-داروسازی(۶)-راهنمایی و روانشناسی مشاوره(۱۴)-بیولوژی(۱۵)-ژنتیک(۱۳)-روانشناسی(۵+۴)-اقتصاد انگلیسی(۴۲)-مدیریت(۳۴)-مهندسی کامپیوتر(۸+۱۴)-مهندسی کامپیوتر انگلیسی(۶)-فیزیوتراپی و توانبخشی(۶)-پرستاری(۸)-
کاردانی ها :
هوشبری(۳)-تکنولوژی شنوایی سنجی(۵)-تکنولوژی بینایی سنجی (۵)-علوم آزمایشگاهی(۵)-رادیولوژی(۴)-طراحی داخلی(۱۴)-طراحی گرافیک (۹+۹)
جهت دانلود لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید 
شهریه سالانه رشته های پرطرفدار 2021 :
پزشکی (27853لیر )-دندانپزشکی(10.047لیر )-داروسازی(10.047 لیر)-رشته های حیطه سلامت (3.679لیر )
جهت دانلود لیست کامل شهریه سالانه کلیک کنید
رتبه علمی : در ترکیه (68)- در جهان ( 2159 )

 

  دانشگاه استانبول ( استانبول ) 
مهلت انتخاب رشته : سه شنبه 2 شهریور 1400 
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : پنج شنبه 11 شهریور 1400

حداقل نمره مجاز به انتخاب رشته های روزانه  : 40 
حداقل نمره جهت انتخاب رشته مجازی و از راه دور : 30 
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 3
در صورت قبولی در مرحله اول انتخاب رشته ، امکان انتخاب رشته در مرحله دوم وجود نخواهد داشت.
نمرات قابل قبول : 
* صرفا نمره ی یوس دانشگاه استانبول 2021 
** دارای 20 درصد محدودیت کشوری می باشد . 
*** ترتیب انتخاب رشته بسیار مهم می باشد .
**** در صورت برابری نمره شرط سنی لحاظ میگردد .
ظرفیت رشته های پرطرفدار 2021 :
پزشکی ترکی(12)-پزشکی انگلیسی(4)-دندانپزشکی ترکی(8)-دندانپزشکی انگلیسی(4)-داروسازی ترکی(6)-داروسازی انگلیسی(6)-روانشناسی(12)-بیولوژِی(14)-ژنتیک(14)-اقتصاد ترکی(15)-اقتصاد انگلیسی(12)-مدیریت دانشکده اقتصاد(12)-مدیریت دانشکده مدیریت (24)-مدیریت انگلیسی دانشکده مدیریت ( 18)-معماری داخلی(4)-معماری(5)-برنامه ریزی شهری(5)-مدیریت دانشکده علوم سیاسی(12)
جهت دانلود لیست کامل ظرفیت ها کلیک کنید
شهریه های سالانه ی رشته های پرطرفدار 2021 : 
پزشکی(40.000 لیر )-دندانپزشکی(25.000لیر)- داروسازی(20)-
جهت دانلود لیست کامل شهریه های سالانه کلیک کنید.
حداقل نمرات قبولی در سال 2020 : کلیک کنید


دانشگاه سلجوق ( قونیه)
آخرین مهلت انتخاب رشته : پنجشنبه 4 شهریور 1400 ساعت 17
تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : چهارشنبه 10 شهریور 1400 
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 10
نمرات قابل قبول در این مرحله : 

تنها نمره آزمون یوس دانشگاه سلجوق 2021 (حداقل نمره 40)

*ترجمه رسمی دیپلم و ریزنمرات ممهور به مهر سفارت ضروری است.

ظرفیت رشته های پرطرفدار 2022 - 2021 : 

کارشناسی:
پزشکی(10)-دندانپزشکی (10)-داروسازی(10)-فیزیوتراپی و توانبخشی (3)- دامپزشکی(10)- تغذیه(6)- روانشناسی(5)-پرستاری(15)- کمکهای اولیه(8)-مامایی(5)- شنوایی سنجی(3)- مدیریت هواپیمایی(3)- مکاترونیک (5)- حقوق(20)- بیوشیمی(10)- بیولوژی (10) -بیوتکنولوژی(10)-طراحی صنعتی (2)-  مهندسی مواد و متالوژی (10)- اقتصاد(20)- مدیریت(30)- مالی(5)- تجارت بین المل(15)-روابط بین الملل ترکی(20)- روابط بین الملل انگلیسی(5)-  رادیو،تلویزیون و سینما(20)- طراحی مد(10)- مهندسی کامپیوتر(20)- مهندسی برق(20)- مهندسی صنایع غذایی(15)-  مهدسی مکانیک(25)- مدیریت گردشگری(30)-  هنر آشپزی(5)
کاردانی : 
تکنیسین صنعت اسلحه (5)- دیالیز(2)- هوشبری(2)-فیزیوتراپی(2)-شنوایی سنجی(2)-رادیولوژی(4)- علوم آزمایشگاهی(4)

ظرفیت تمامی رشته ها در سال تحصیلی 2021- 2022: کلیک کنید

درجه اعتبار: رتبه در ترکیه (16)- رتبه جهانی(1153)

 

 

دانشگاه ارجیس( کایسری)
آخرین مهلت انتخاب رشته : سه شنبه 9 شهریور 1400 
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 5
نمرات قابل قبول : 
1) حداقل نمره 50 از آزمون یوس دانشگاه ارجیس (50 درصد پذیرش های این دانشگاه به واسطه نتیجه آزمون دانشگاه ارجیس انجام می پذیرد)

2) حداقل نمره 1000 از آزمون SAT (حداقل نمره ریاضی 500)

3) حداقل معدل دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی 17

4) نتایج آزمون یوس سایر دانشگاه های ترکیه

*محدودیت ظرفیت کشوری 10 درصد در پذیرش هر رشته اعمال می گردد.

*تنها نتایج آزمونهای سال 2021 معتبر می باشد.  

ظرفیت رشته های پرطرفدار 2022 - 2021 : 

کارشناسی:
پزشکی(25)-دندانپزشکی (25)-داروسازی(15)-نجوم و علوم فضایی(10)- بیولوژی(10)- دامپزشکی(20)-تغذیه(15)-پرستاری(15)- حقوق(20) - اقتصاد(20)- مدیریت(10)- مالی(10)- رادیو،تلویزیون و سینما(5)- معماری(10)-طراحی شهری(10)- مهندسی کامپیوتر(20)- مهندسی پزشکی(20)- مهندسی برق(20)- مهدسی صنایع(10)- مهندسی عمران(10)- مهندسی مکاترونیک(15)- مهندسی مکانیک(20)- مهندسی طراحی صنعتی(10)- مهندسی سیستم های انرژی(10)- مهندسی صنایع غذایی(10)-مهندسی نقشه برداری(10)- مهندسی بیوسیستم(5)- مدیریت گردشگری(20)-  روابط بین الملل (20)-تربیت بدنی و مربیگری ورزشی (2)- موسیقی(2)-گرافیک(2)-نقاشی(1)
کاردانی : 
بهداشت دهان و دندان (10)- اتاق عمل(10)-الکترونوروفیزیولوژی(10)- فوریت های پزشکی(10)-   هوشبری(10)-شنوایی سنجی(10)-تکنیک های تصویربرداری پزشکی(10)- رادیوتراپی(10)- علوم آزمایشگاهی(10)

ظرفیت تمامی رشته ها در سال تحصیلی 2021- 2022: کلیک کنید

هزینه انتخاب رشته : 100 لیر
شهریه ی سالانه رشته های پرطرفدار 2021-2022 : 
پزشکی (60,000 لیر ) - دندانپزشکی (30,000 لیر)-داروسازی(25,000 لیر)-دامپزشکی (15,000 لیر)-پیراپزشکی(10,000لیر)-مهندسی (15,000 لیر)
جهت مشاهده لیست کامل شهریه ها کلیک کنید

درجه اعتبار: رتبه در ترکیه (21)- رتبه جهانی(1329)

 

 

دانشگاه یوزونجوییل ( وان)
آخرین مهلت انتخاب رشته : تا دوشنبه 22 شهریور 1400 

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته : دوشنبه 29 شهریور 1400

تاریخ اعلام ظرفیت های خالی جهت مرحله تکمیل ظرفیت: شنبه 10 مهر 1400

تاریخ انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت: 12 الی 16 مهر 1400

تاریخ اعلام نتایج انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت: پنجشنبه 22 مهر 1400
حداکثر تعداد انتخاب رشته : 3
نمرات قابل قبول در این مرحله: 
1) نمره آزمون یوس دانشگاه یوزونجوییل با ضریب 1 (50 درصد نتیجه آزمون یوس و 50 درصد معدل)

*برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی داشتن حداقل نمره 70 ضروری است.

*برای رشته های پیراپزشکی و معماری داشتن حداقل نمره 60 ضروری است.

*برای سایر رشته های کارشناسی حداقل نمره 50 و کاردانی حداقل نمره 40 ضروری است.

2)  نمره آزمون یوس سایر دانشگاه های ترکیه با ضریب 0.8 (50 درصد نتیجه آزمون یوس و 50 درصد معدل)

*برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی داشتن حداقل نمره 70 ضروری است.

*برای رشته های پیراپزشکی و معماری داشتن حداقل نمره 60 ضروری است.

*برای سایر رشته های کارشناسی حداقل نمره 50 و کاردانی حداقل نمره 40 ضروری است.

ظرفیت رشته های پرطرفدار 2022 - 2021 : 

کارشناسی:
پزشکی(10)-دندانپزشکی (3)-داروسازی(9)- دامپزشکی(5)- مامایی(1)- پرستاری(1)- اقتصاد(2)- مدیریت(5)- رادیو،تلویزیون و سینما(2)- معماری(2)-طراحی شهری(2)- معماری منظر(2)-مهندسی مکانیک(5)- مهندسی معدن(15)-  مهندسی صنایع غذایی(15)- مدیریت گردشگری(2)-  روابط بین الملل (2)
کاردانی : 
دیالیز (5)- فوریت های پزشکی(5+5)-  هوشبری(5)-تکنیک های تصویربرداری پزشکی(5)- رادیوتراپی(5)- علوم آزمایشگاهی(5)

*ترجمه مدارک تحصیلی ممهور به مهر نوتر و یا سفارت ترکیه جهت انتخاب رشته ضروری می باشد. 

*تنها نتایج آزمونهای سال 2021 معتبر می باشد.  

درجه اعتبار: رتبه در ترکیه (36)- رتبه جهانی(1735)

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید
دسترسی آسان به این برگه tehranmetropol.ir/107.aspx

تماس با ما

چنانچه نیاز به مشاوره دارید، اطلاعات تماس خود را بگذارید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
تهران، سعادت‌آباد، بلوار دریا، روبه‌روی خیابان صراف‌ها، پلاک 54، واحد 10
تلفن: 02188562177-9
همراه: 09332078261
09371733570